Bøger / faglitteratur til børn

Børn holder marsvin


Anmeldelser (6)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Ebbe Dissing (skole)

d. 18. dec. 2018

En lille fagbog, der i let læselig tekst og fine sort/hvide og farveill. fortæller om det at holde marsvin. I samme serie er tidl. udkommet Danske dyr i akvariet, Byg dit eget akvarium, Børnholder kaniner samt Børn holder akvariefisk - der føder levende unger. Bogen fortæller først om marsvinet i hjemmet, derefter et afsnit om det vilde marsvin og dets historie. De forskellige racergennemgås, ill. m. fine farvetegninger, og der fortælles om køb af dyr, daglig pleje, indretning af bur, foder, avl med marsvin samt ungernes fødsel og pasning. I afsnittet om foder opfordres dennye marsvineholder til at gå ud i naturen for selv at finde egnet foder til sit marsvin og til selv at dyrke foder i haven. Der lægges i bogen vægt på, at det at holde hobbydyr kræver omhyggelighedog interesse, og at dette kan føre til aktiviteter og interesser af anden art i forlængelse af ens arbejde med dyrene. En positiv holdning at videregive til læserne. Bogen er et værdifuldt bidragtil rækken af bøgerom hobbydyr - for børn, der gerne vil i gang. Fra 9-10 år. Fint anvendelig i biologilokalets fagklassebibliotek.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Jens Lorentzen (børn)

d. 18. dec. 2018

Marsvinet er et populært kæledyr, det er roligt, stilfærdigt og ikke bider. Jørgen Liljensøe indleder med at fortælle lidt om det at holde'marsvin og om det vilde marsvin og dets udbredelsetil Europa, om mutationer, marsvinets størrelse og hvor gamle de kan blive. Herefter følger en gennemgang af de forskellige racer; det glathårede marsvin, rosetmarsvinet og angoramarsvinet. Dergives råd om køb og pleje af marsvinet samt om indretning af bur og fodring med færdigblandet foder og vilde planter samt forslag til dyrkning af eget foder. Bogen afsluttes med avl med marsvin ogfødslen, dog savnes her en beskrivelse af kønsbestemmelse. Jan Clausen har gjort nogle virkelig fine illustrationer til den lille instruktive bog, som kan læses af børn fra 9 år. Bogen supplererfint børnebibliotekets andre bøger om denne populære gnaver. Bogen mangler register, men har en fyldig indholdsfortegnelse. Lille god bog for marsvinejere og dem, som tænker på at anskaffe sig etsådant.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Ebbe Dissing (skole)

d. 18. dec. 2018

Denne bog om marsvin er en i en række bøger om forskellige kæledyr, bl.a. om akvariefisk, hamster, hund, kaniner m.v. Bogen fortæller kort om marsvinets oprindelse, forskellige racer ogfarver, mere indgående om indretning af bur og køb og pleje. Der er et grundigt afsnit om foder med opfordring til at gå ud i naturen eller dyrke det selv. Endelig et afsnit om avl, fødsel ogopforstring. Bagest et resumé indeholdende vigtige ting at huske, når man holder marsvin. Teksten er ill. med mange fine sort/hvid - og farvetegninger, der fint supplerer indholdet. Sproget eroverskueligt, let læseligt og opdelt i korte afsnit. Denne 2. udgave er på væsentlige punkter ændret i forh. t. 1. udgaven. Ill.materialet er nyt med flere farvetegninger. Teksten er omarbejdet ogindholdet er nybearbejdet og mere omfattende, hvorfor en udskiftning af 1. udg. ville være vigtig. Som den første håndbog i at holde marsvin giver bogen et godt og overskueligt indblik for børn fraca. 10-11 år.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Lis Christensen

d. 18. dec. 2018

En ny udgave af forfatterens bog fra 1984. Bogen har fået ny illustrator, men stilen er den samme og man har ligeledes valgt et forsidemotiv, der er næsten identisk med det gamle. Ændringernepå tekstsiden er heller ikke store. Nogle afsnit er dog mere omfattende i den nye udgave - det gælder fx. afsnittene om det vilde marsvin og om de forskellige racer. Også afsnittet om foder erudvidet - specielt den del, der fortæller om, hvordan man selv kan dyrke foder i haven. Desuden er der et opsummerende afsnit med en række tommelfingerregler, hvis man vil anskaffe sig et marsvin.De vigtigste afnit om pasning og pleje er stort set identiske i de 2 udgaver - afsnittene er dog skrevet igennem påny og der er enkelte tilføjelser. Det er således stadig en god og gennemarbejdetbog, og selv om der findes en del andre bøger om emnet er denne bog stadig den bedste og mest pædagogiske til børn.


Jyllands-posten

d. 25. feb. 1984

af

d. 25. feb. 1984


Børn & bøger

årg 37, nr 2 (1984)

af

årg 37, nr 2 (1984)