Bøger / faglitteratur

Børn og naturvidenskab


Beskrivelse


Metoder til, hvordan pædagoger og lærere i indskolingen kan bruge børns egne opdagelser og spørgsmål som udgangspunkt for at opleve, lege og lære om naturvidenskabelige fænomener. Med eksempler på forløb og konkrete erfaringer.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 27. jan. 2012

af

af

Inge Lykke

d. 27. jan. 2012

Bogen henvender sig til pædagoger i børnehaver, lærere i indskolingen og studerende på pædagog- og læreruddannelsen.

I bogen beskrives, hvordan professionelle voksne kan bruge børns opdagelser og spørgsmål som udgangspunkt for at opleve, lege og lære om naturvidenskabelige fænomener. I et let tilgængeligt sprog beskrives nogle metoder, som derefter omsættes til konkrete eksempler, hvor læseren føres gennem afprøvede forløb, hvor forskere, pædagoger og børn arbejder sammen. Der beskrives fx forløb om lys, lyd, friktion, tyngdekraft, træer, vand og insekter. Det pointeres, at det er vigtigt at have mange gode materialer til rådighed, som sætter børn i gang med at eksperimentere og stille spørgsmål, og det er lige så vigtigt at arbejde ude som inde. Der er gode forslag til emnekasser til de forskellige projekter. Arbejdsmetoden kræver stor faglig viden, som den voksne må skaffe sig undervejs. Til de nævnte emner er der god faglig hjælp at hente i bogen.

Til sammenligning findes til indskolingen Plus fra Gyldendal, og Fra natur til teknik fra Alinea. Forskelle på disse bøger og denne bog er, at den også relaterer til de store pædagogiske tænkere.

Overskriften for denne bog kunne være: Kunsten at undervise med bl.a. Dewey, Linné, Piaget og Vygotskij som ledestjerner. En rigtig god bog at læse for såvel nye som garvede undervisere, så vi husker, at børn lærer ved at bruge alle sanser, nysgerrighed og ved at samarbejde, og ikke kun ved at svare på de voksnes spørgsmål.