Bøger / faglitteratur / undersøgelser

Danske 4. klasseelever i TIMSS 2011


Beskrivelse


Resultaterne af TIMSS 2011 undersøgelsen samt den danske tillægsundersøgelse Alternativ TIMSS 2011, som ser på skoleelevers forhold til de naturvidenskabelige fag, lærernes arbejdsbetingelser, skolens ressourcer til undervisning samt elevernes etniske, sproglige og socioøkonomiske baggrund.