Bøger / faglitteratur

Børn som pårørende til alvorligt syge forældre : en piximanual


Beskrivelse


Denne manual har til formål at ruste sundhedspersonalet i kontakten med patienter, som har hjemmeboende børn. Manualen definerer sundhedspersonalets opgae, når der er pårørende børn, og giver konkrete råd og retningslinjer for, hvordan forældre kan rådgives i at støtte deres børn, og hvordan sundhedspersonalet selv kan støtte pårørende børn direkte.
Samlesæt med: 1 bog / 4 hæfter / 1 piximanual / 8 rådgivningsark.