Bøger / faglitteratur / håndbøger

Børne- og ungdomskriminalitet


Beskrivelse


Om børne- og ungdomskriminalitetens omfang og årsager samt samfundets reaktioner i form af sociale foranstaltninger og forskellige straffe og om forebyggelse.