Bøger / faglitteratur / lærebøger

Børne- og ungdomspsykologi


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Mona E. Madsen

d. 18. dec. 2018

Bogens 466 sider er inddelt i 5 hovedafsnit, som igen er underdelt i 24 kapitler. Afsnittene hedder: Fysisk og motorisk udvikling, Intellektuel udvikling, Udvikling af motiver og emotioner,Udviklingen i social og kulturel sammenhæng (dette afsnit er med ca. 240 sider bogens største og indeholder kapitler om bl.a. Kriminalitet og stofbrug som ungdomsfænomen, Erhvervsvalg og Forholdettil religion) - og endelig Personligheden. Indenfor hvert hovedafsnit gennemgås udviklingen fra fødsel til voksenalder, og der redegøres for områdets teorier, modeller og begrebsapparat. Holdningener overalt neutralt refererende. Efter hvert hovedafsnit gives forslag til supplerende litteratur. Bogen afsluttes med glossar, bibliografi og register. Den norske udgave, der er anskaffet mangesteder, kan stadig anvendes, da dette er en direkte oversættelse, kun let justeret efter danske forhold og med ajourførte litteraturhenvisninger. Bogen er beregnet som indførende lærebog påseminarieplan, men er så lettilgængelig i sprog og opbygning, at den sagtens kan læses af alment interesserede. For alle voksenafdelinger.