Bøger / faglitteratur

Kompendium i psykiatri


Beskrivelse


Forlagets beskrivelse: ”Kompendium i Psykiatri” giver en grundig og præcis indføring i psykiatriske sygdomme og tilstande hos voksne. Den er primært tiltænkt medicinstuderende og yngre læger i psykiatrien, men kan også anvendes af andre sundhedsfaglige med speciale inden for psykisk sygdom. Den samler indholdet fra flere lærebøger og en række centrale kilder til information for sundhedsfaglige, og formidler det i et let tilgængeligt format, således at de vigtigste og mest centrale pointer kommer i første række. Til sidst i bogen findes et gennemgående indeks samt et afsnit, hvor centrale begreber i psykiatrien forklares.