Bøger / faglitteratur

Børnemosaikker i dagtilbud : nye veje til udvikling med børneperspektiver


Beskrivelse


Om hvordan man kan arbejde med børneperspektiver og udvikle den pædagogiske praksis i dagtilbud med udgangspunkt i børnemosaikker - professionelle delundersøgelser, der sammensættes til en helhed. Med ideer til aktiviteter og forløb. Henvendt til det pædagogiske personale og ledere i dagtilbud, ressourcepersoner, konsulenter og studerende på pædagoguddannelsen.