Bøger / faglitteratur

Børns læringsstil : teori og praksis


Beskrivelse


Definition på læringsstil, børns læringsstil og de mange intelligenser, Dunn og Dunn-modellen, erfaringer om børns forskellige kompetencer, et bud på en køreplan, brug af analysemateriale samt roller i forbindelse med børns læringsstil.