Bøger / faglitteratur

Boligsociale indsatser og huslejestøtte : midtvejsevaluering af Landsbyggefondens 2006-2010-pulje


Beskrivelse


Det er en midtvejsrapport om længerevarende evaluering af Landsbyggefondens 2006-10-pulje. Landsbyggefonden har i perioden mellem 2006 og 2010 uddelt 2,2 mia. kr. til boligsociale indsatser og huslejestøtte i udsatte boligområder. Formålet er at vende og modvirke en negativ udvikling i områderne. Rapporten består af en effektevaluering af de foreløbige effekter af at de indsatser, der er finansieret af puljen, og en procesevaluering, som har fokus på organisering og samarbejde i det boligsociale arbejde.