Bøger / faglitteratur

Borgerlig offentlighed : offentlighedens strukturændring : undersøgelser af en kategori i det borgerlige samfund


Beskrivelse


Bogen viser i konkrete historiske og sociologiske analyser forbindelsen mellem kapitalismens udvikling og opløsningen af den borgerlige offentlighed. Bogen er en kritisk analyse af de demokratiske værdiers skæbne, men rejser samtidig spørgsmålet om demokratiets muligheder i det radikalt ændrede civilsamfund efter Anden Verdenskrig.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 7. apr. 2009

af

af

Sune Hundebøll

d. 7. apr. 2009

Bogen henvender sig til læsere, der søger en dybere forståelse af offentligheden, og til studerende fra de humanistiske og samfundsvidenskabelige fakulteter. Sproget er akademisk og det må formodes, at det begrænser værkets publikum.

Jürgen Habermas er tysk filosof og sociolog. Han er arvtager til Frankfurterskolens kritiske teori, som bl.a. blev udformet af Max Horkheimer og Theodor W. Adorno. I bogen analyserer forfatteren den borgerlige offentlighed i efterkrigstidens civilsamfund, som den har udviklet sig fra den spæde kapitalisme i Norditalien i det 13. århundrede. Habermas viser hvordan det borgerlige samfund skabte et nyt offentligt rum for debat og kritik. Han viser, hvordan det forandrer sig gennem kapitalismens historie, frem til massekulturen. Både det oprindelige forord og det mere fyldige forord fra 1990-udgaven (tysk) er medtaget. I sidstnævnte korrigerer forfatteren den oprindelige tekst i forhold til senere forskning og egne erkendelser.

Borgerlig offentlighed er en klassiker indenfor den filosofiske samfundslitteratur. Den engelsksprogede bog "After Habermas : new perspectives on the public sphere" (redigeret af Nick Crossley og John Michael) bringer friske perspektiver og ideer ind i debatten om offentlighed og nye input til en offentlighedsteori.

Et grundigt værk, der kritisk analyserer den borgerlige offentligheds historie og rolle i det borgerlig-liberale samfund.


Kristeligt dagblad

d. 4. juli 2009

af

af

Asger Brandt

d. 4. juli 2009


Information

d. 13. juni 2009

af

af

Bertel Nygaard

d. 13. juni 2009