Bøger / faglitteratur til børn

Brasilien


Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 3. okt. 2002

af

af

Torben Bråe Olesen

d. 3. okt. 2002

Denne bog giver et godt overblik over Brasiliens befolkning, erhverv og geografi samt miljø, og giver et bud på landets fremtid. Bogens opbygning og layout som et andet bind i serien: Kenya (2002). Der præsenteres såvel fakta, statistik, beskrivelser og vurderinger, og nogle små bokse med overskriften: indblik, beskriver detaljeret et emne. Sproget er præget af mange beskrivelser, vurderinger og opremsninger. Der bruges detaljeret og nuanceret sprog. Bogen kan læses fra 13 år. Teksten er spaltesat i forholdsvis lille sats. Der bruges farvefotografier i vekslende størrelser, kort, statistiske figurer og tabeller i farver. Bagest ordforklaringer, litteraturliste og et par internet links, samt stikordsregister. Denne kan supplere de bøger vi har i forvejen, og bruges ved opgaveskrivning. Den ligner mest: Christian Kaarsberg: Brasilien (1999), har samme sværhedsgrad, men nærværende bog kommer videre omkring i sin emnedækning. Forside med fire farvebilleder i widescreen format dækker indholdet. Meget grundig bagsidetekst.


Bibliotekernes vurdering

d. 3. okt. 2002

af

af

Marianne Andreasen (skole)

d. 3. okt. 2002

Indbydende, grundig og traditionelt opbygget fagbog mættet med informationer og særdeles anvendelig for målgruppen, der er fra 7. kl og op, til brug til opgaveskrivning og geografi. Efter en kort introduktion til det kolossale, multietniske land med de mange muligheder bliver befolkning, landskab, klima, ressourcer, Amazonas og landbrug beskrevet interessant og uddybende. Så bliver der fortalt om landets industri, infrastruktur, byliv, turisme og givet bud på Brasiliens fremtid. De fejltagelser, man har begået bl.a. i relation til behandlingen af Amazonlandet, og brugen af de store udlandslån og konsekvensen heraf for landets udvikling, bliver også beskrevet. Bogen giver et bredt indtryk af et land, der står overfor mange store opgaver med at udvikle og fordele de goder, der er, menneskeskabte eller givet fra naturens side. Farvede faktabokse supplerer fint teksten. Farvefotos, mange detaljerede kort og grafer understøtter den 2-spaltede tekst på bedste vis. Der er nogen nyere titler om Brasilien, f.eks. Brasilien,1999 og Brasilien, 1997, og denne bog kan fint supplere disse eller afløse ældre bøger. Til sidst ordforklaringer, litteraturliste og indeks. Bogen udkommer i forlagsserien Lande i Verden.


Folkeskolen

Årg. 120, nr. 1/2 (2003)

af

af

Finn Sørensen

Årg. 120, nr. 1/2 (2003)


Geografisk orientering

Årg. 33, nr. 6 (2003)

af

af

Henrik Surel

Årg. 33, nr. 6 (2003)Informationer og udgaver