Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Middelalderen


Beskrivelse


Om livet i Danmarks middelalder - i byen, på landet, på herregårde, i kirker og klostre. Kongens magt, lov og ret, farlige sygdomme og børns arbejde.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 15. apr. 2011

af

af

Jesper Holtoug

d. 15. apr. 2011

Endnu en god, gedigen historiebog i serien De store fagbøger, som henvender sig til grundskolens mellemste trin, primært de 11-13-årige. Bogen er helt oplagt som grundmateriale til emneforløb eller projektlignende opgaver, ligesom den kan selvlæses af historieinteresserede.

Bogen er en "klassisk historiebog" i den forstand, at den er bredt orienteret, grundig og klar i sin struktur. Herved adskiller den sig fra mange af tidens mere farvestrålende og fragmentariske fagbøger, som især egner sig til bladrelæsning. Bogen her er ganske enkelt god at læse fra ende til anden, for på mindre end 50 sider får man et bredt overblik over de mest grundlæggende træk ved den danske middelalder. De afvekslende illustrationer udgøres af ganske velkendte malerier, stik og kalkmalerier samt fotos og stregtegninger. Forfatteren kendes for en lang række gode fagbøger for børn - eksempelvis historiebøger i serien De små fagbøger.

Der findes overordentligt meget fagligt materiale om middelalderen for de 11-13-årige, emnet har gennem mange år været relevant og populært. Bogen her adskiller sig især ved sin rolige og konsekvente karakter, sit klare sprog og sin grundighed.

En god, enkel og sober gennemgang af de væsentligste hovedtræk af middelalderen - de 500 vigtige år mellem vikingetid og reformation. I et klart og nøgternt sprog gives en sammenhængende helhedsforståelse af forhold som: religion, kongemagt, sygdomme og leveforhold på landet og i byen - roligt og uden voldsomme effekter.


Bibliotekernes vurdering

d. 14. apr. 1999

af

af

Lars Larsen

d. 14. apr. 1999

En god bog om middelalderen, der i korte kapitler beskriver udviklingen fra vikingetidens afslutning til reformationen i 1536. Den fortæller om livet blandt bønder, herremænd, købmænd og håndværkere på landet og i byerne, boligernes indretning, udviklingen af landbrugsredskaber og forbedrede dyrkningsmetoder. Der er en del om samfundets opbygning, lov og ret, samarbejde og organisering i gilder. Kirken og klostrenes betydning er klart beskrevet og der er et par kapitler om periodens store sygdomme og børnenes vilkår. Et stikordsregister og en lille annoteret litteraturliste afslutter bogen. Den korte, informationsrige tekst er sat i to spalter og inddelt i små afsnit med korte sætninger. En del lange ord er forsynet med delestreger. Christian Würgler Hansen har illustreret med akvareller, der fint supplerer og uddyber teksten. Herudover er der et enkelt fotografi. En indbydende bog, der giver en god introduktion til middelalderen til børn fra 8 år.


Bibliotekernes vurdering

d. 14. apr. 1999

af

af

Else Kristensen (skole)

d. 14. apr. 1999

Meget a propos er Inger Byrialsen og De små fagbøger her midt i middelalderåret på gaden med en bog om middelalderen. Efter 2 siders indledning er der 2 og 4 siders opslag til emnerne: landsbyen, kirken, byen, lov og ret, sildemarkedet, kongen, herremanden, sygdomme, klosterliv og børnearbejde. Afslutningsvis en side om de nye tider, der startede med reformationen i 1536. Som i de tidligere bøger findes der stikordsregister og litteraturliste. Teksten er tospaltet, meget overskuelig og læservenlig. Sammensatte ord er delt, men der er i øvrigt ikke brugt stavelsesdeling. De dejlige tegninger i afdæmpede farver fylder meget og rummer mange detaljer, som i en undervisningssituation kan give anledning til samtale og uddybning af teksten. Bogen henvender sig til mellemtrinnet, og den kan læses som supplement til historieundervisningen og give et overblik over, hvordan det var at leve i Danmark i Middelalderen.


Historie & samfundsfag

Årg. 38, nr. 2 (1999)

af

af

Lone Gregersen

Årg. 38, nr. 2 (1999)