Bøger / faglitteratur

Brug dit brand : udtryk organisationens identitet igennem corporate branding


Beskrivelse


Et corporate brand er et af de vigtigste aktiver i mange virksomheder. I denne bog har forfatterne Majken Schultz og Mary Jo Hatch i dialog med ledere fra verdensbrands som fx LEGO Gruppen, Novo Nordisk, Nissan og Johnson & Johnson udviklet en model, der kan vurdere, hvor gode virksomhederne er til at håndtere deres brand. Casehistorierne i Brug dit brand er rige, og hvert kapitel har sine egne cases til at illustrere pointerne. Corporate branding: en dynamisk ledelseopgave for det øverste ledelseslag Schultz og Hatch corporate brand-arbejde placerer ledelsesansvaret for brandhåndteringen på højeste niveau. Ikke i marketing og HR-afdelingen! Hver enkelt stakeholder: medarbejdere, kunder, leverandører og brandtilbedere spiller en vigtig rolle, når det gælder om at definere betydningen og skabe værdien af det brand, der knytter alle stakeholdere til virksomheden.- -Majken Schultz og Mary Jo Hatch er helt overbeviste om, at samtænkning mellem vision, kultur og image er altafgørende for at få succes med sit brand: Hver eneste gang man får øje på et vellykket corporate brand, kan man konstatere en sammenhæng mellem det, virksomhedens øverste ledelse ønsker at opnå i fremtiden (dens strategiske vision), det, som virksomhedens medarbejdere ved eller tror på (nedfældet i dens kultur), og det, som de eksterne inte-ressenter forventer af eller forbinder med virksomheden (deres forskellige billeder eller image af virksomheden) jo større samhørighed mellem vision, kultur og image, desto stærkere bliver brandet. Grundbog: overblik og præcis vejledning Brug dit brand er grundbogen, der giver ledere, virksomheder, reklame- og kommunikationsfolk og alle andre interessenter overblikket over corporate brandledelse.- Bogen tegner både de store linier inden for corporate brand-udvikling og giver præcis vejledning til, hvordan ledere kan begynde den omfattende og aldrig afsluttede opgave at lede virksomhedens corporate brand.

Anmeldelser (7)


Bibliotekernes vurdering

d. 29. juli 2014

af

af

Carsten Güllich-Nørby

d. 29. juli 2014

Henvender sig til ledere og medarbejdere, der arbejder med markedsføring og branding. Supplerende materiale mest til videregående niveau og mindst godt handelsskoleniveau.

Majken Schultz, København, professor i ledelse på CBS og Mary Jo Hatch, professor emerita ved University of Virginia, skriver sammen denne praktiske anvendelige bog om corporate branding. Bogen kom oprindeligt i USA i 2008, 1. udg. på dansk i 2009. Nu denne 2. udg. med uændret sidetal og uændret forord og indhold. "Corporate branding retter fokus på, om der er sammenhæng imellem, hvad virksomheden siger, og hvad den gør, imellem påståede værdier og de oplevelser som kunderne får i mødet med virksomheden". Bogen bygger ikke mindst på erfaringerne fra det samarbejde forfatterne havde i 2002-2005 i det såkaldte "Corporate Brand Initiativ" (CBI) med nogle af verdens stærkeste brands, fx LEGO, Novo Nordisk, Nissan og Sony. Bogen er i 3 dele, og giver de grundlæggende principper for branding og redegør bl.a. for ledelse af corporate branding. Nyttige oversigter over nøglebegreber, noter og litteratur.

2.udg., uændret sidetal, forord og indhold. En anden bog om bl.a. corporate branding er fx Branding : teori, modeller, analyse af Heidi Hansen, men som grundbog i corporate branding er Brug dit brand stadig den bedste.

Kan bruges på de fleste større biblioteker. Har man 1. udg. skal kun slid og efterspørgsel bestemme om det er nødvendigt at også købe 2. udg.


Bibliotekernes vurdering

d. 19. aug. 2009

af

af

Carsten Güllich-Nørby

d. 19. aug. 2009

Bogen henvender sig til topledere og andre interesserede i brand-begrebet. Til opgavebrug mest videregående niveau og mindst godt handelsskoleniveau.

Forfatter-duoen udgøres stærkt af Mary Jo Hatch, der er amerikansk professor emerita, og adjungeret professor ved Copenhagen Business School, og af Majken Schultz, som er professor samme sted. Sammen skriver de en bog om "corporate branding", hvor de bl.a. understreger i deres forord: "Corporate branding tager afsæt i, hvem virksomheden er, og hvordan den opfattes af alle sine interessenter". Bogen indeholder inspiration og analyseværktøjer til arbejdet med corporate branding. Et centralt aspekt i bogen som jeg læser den, er at man har solidt fokus på, at der er overensstemmelse mellem det, man som virksomhed påstår er værdier, og den faktiske oplevelse en kunde eller interessent så har. Bogen redegør for teorien bag corporate branding og beskriver, hvordan man leder og skaber sammenhæng i et corporate brand. Med mange cases og eksempler fra det virkelige erhvervsliv. Har man svært ved at få hold på, hvad corporate branding er, tror jeg det hjælper fx at tænke på LEGO eller Novo Nordisk, tænk interessenter, omfang, samfunds- og politisk interesse, der er mange flere lag i branding end man måske først lige tror!.

Der er mange bøger om branding, også flere om corporate branding, denne virker dog både fornyende og relativt tilgængelig.

Velskrevet bog om corporate branding, og et godt bud på en grundbog om emnet.


Jyllands-posten

d. 25. okt. 2009

af

af

Henrik Ørholst

d. 25. okt. 2009


Børsen

d. 11. sep. 2009

af

af

Per Nikolaj Bukh

d. 11. sep. 2009


Berlingske nyhedsmagasin

2009, nr. 28

af

af

Erich Karsholt

2009, nr. 28