Bøger / faglitteratur / bibliografier

Strategisk kommunikation


Beskrivelse


Introduktion til det strategiske arbejde med kommunikation, der skal hjælpe til at tænke professionelt, systematisk og metodisk, specielt indenfor virksomhedregi.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 14. maj 2014

af

af

Jytte Bræmer

d. 14. maj 2014

For ledere og kommunikationsmedarbejdere i såvel private som offentlige virksomheder.

En revideret og udvidet udgave af bogen, der udkom i 2010. Den kommer som tidligere rundt om emner som udarbejdelse af en kommunikationsstrategi, branding og identitetsopbygning, kommunikation set i forhold til interessenterne, medarbejderkommunikation og værdiprocesser, PR og CSR, netværkspleje, kunsten at være dagsordensættende og endelig metoder og tendenser i moderne kommunikationsarbejde. Bogens pointe er, at kommunikation bliver mere og mere vigtig for virksomheden og er stadigt tættere knyttet til den overordnede strategi. Der skal tænkes kommunikation ind i alle processer, og der skal en kollektiv kommunikationsbevidsthed ind på flere niveauer i organisationen.

2. udgaven er gennemskrevet med mange ændringer, og der er tilføjet to nye kapitler. Dels er afsnittet om særlige indsatser i forhold til interessenterne udvidet i et særligt kapitel, og et nyt kapitel er forbeholdt selve metodedelen og design af kommunikationsopgaven. Litteraturlisten er revideret og forøget. Bør erstatte 1. udgaven.

En bog om virksomheders kommunikationsarbejde og sammenhængen med det overordnede strategiske arbejde.


Bibliotekernes vurdering

d. 10. mar. 2010

af

af

Jytte Bræmer

d. 10. mar. 2010

For ledere og kommunikationsmedarbejdere i såvel private som offentlige virksomheder.

En virksomheds kommunikationsindsats har mange facetter, og arbejdet med kommunikation er blevet en del af det overordnede strategiske arbejde. Man kan sige, at kommunikation er rykket ind på direktionsgangen. Modellerne for arbejdet er blevet mere komplekse, dels skal der anvendes mange kanaler og former, dels er virksomhedens interessenter kommet mere i spil i forhold til kommunikationsarbejdet, og der skal i højere grad tænkes i inddragelse og netværk. Emnerne for bogens kapitler er branding, plejen og forholdet til interessenter, medarbejderkommunikation samt det at evne at sætte dagsordenen i medier og omverden generelt. Bogen skitserer mange modeller, men det er ikke en teoretisk funderet bog, men én der bevæger sig på det operationelle niveau uden at miste de overordnede perspektiver af syne.

I takt med kommunikationsfeltets vækst er der i de senere år udkommet meget litteratur om kommunikation. Denne her kan umiddelbart sammenlignes med Håndbog i strategisk public relations, der udkom tidligere på året, som dog er mere grundig i sin gennemgang end denne aktuelle bog.

En bog om virksomheders kommunikationsarbejde og sammenhængen med det overordnede strategiske arbejde.


Danske kommuner

Årg. 45, nr. 21 (2014)

af

af

Birgitte Barkholt

Årg. 45, nr. 21 (2014)


Rhetorica Scandinavica

2010, nr. 53

af

af

Øyvind Ihlen

2010, nr. 53