Bøger / faglitteratur

Brugbar brugerinddragelse : stil krav til den kvalitative metode


Beskrivelse


Introduktion til de grundlæggende videnskabelige og etiske principper for en fornuftig brug af kvalitativ metode samt vejledning i hvordan man udnytter og tilrettelægger sine projekter.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 10. juni 2013

af

af

Bent Birk Kristensen

d. 10. juni 2013

Henvender sig til virksomheder, offentlige og private institutioner mv. som overvejer brugerinddragelse. Kan også i uddannelsessammenhæng supplere den mere teoretiske litteratur.

Brugerinddragelse vinder frem. Her er en jordnær og praktisk inspirationshåndbog, som beskæftiger sig med den kvalitative metodes grundlæggende principper. Ifølge forfatteren en ressourcetung, men nødvendig forudsætning for gode resultater. Metoden udspringer fra flere humanistiske discipliner, og bogen rummer både videnskabsteoretiske overvejelser og indrammende praktiske eksempler på kvalitative tilgange. Bogens kapitler har overskrifter som, hvordan man vælger den rette eksterne leverandør til at udføre analyseopgaver, rekrutterer de rigtige deltagere, stiller de rigtige spørgsmål og vælger den rigtige metode. Efter hvert kapitel opsummeres hovedpunkterne. Bagerst er der henvisninger til mere akademisk litteratur om den kvalitative metode. Forfatteren er cand.mag. i fransk og medievidenskab.

Udover den praktiske vinkel placerer bogen den kvalitative metode i en videnskabsteoretisk sammenhæng. Af andre praktisk anvendelige bøger findes Spørg hvorfor, 2012 om meningsfulde kvalitative undersøgelser og Spørg brugerne, 2011 som beskæftiger sig med sundhedsvæsenet.

En overskuelig og praktisk håndbog om brugen af den kvalitative metode i analyseprojekter om kontakt til og inddragelse af brugere.