Bøger / faglitteratur til børn

Buddha og buddhismen


Beskrivelse


Om Buddhas liv, hvordan Siddharta Gautama blev til Buddha, hvad Buddha ville lære sine tilhængere, hvad buddhister forstår ved nirvana, hvorfor det er vigtigt for buddhister at meditere samt om buddhismen i verden i dag.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 1. aug. 2002

af

af

Britta Liboriussen

d. 1. aug. 2002

Udgivelse i serien Store religiøse ledere. Forfatteren har netop udgivet Krishna og hinduismen i samme udstyr og med samme opbygning. Denne bog er også for børn fra ca. 12 år. I en lettilgængelig tekst med masser af flotte illustrationer i farver fortæller forfatteren historien om Buddha og hans lære. De 7 kapitler har overskrifterne: "Hvad er buddhisme? ", "Buddhas liv", "Buddhas lære", "De hellige skrifter", "Hellige steder", "Højtider" og "Buddhismen i dag". Bag i bogen ordliste, kort liste over relevante bøger og internetadresser og stikord. Bogen giver en udmærket og lettilgængelig introduktion til buddhismen, der afviger stærkt fra de almindeligt udbredte religioner i vesten. I sidste kapitel nævnes det, at der i Danmark er ca. 4.000 buddhister, og at buddhismen tiltrækker vesterlændinge, der ønsker at gøre op med en stresset hverdag. Der er efterhånden mange bøger for børn om buddhismen. Af nyere bøger kan nævnes Buddhisme af Sue Penney, 2002, Buddhisme af Anita Ganeri, 2000, og Buddhismens højtider, 1999. Nærværende bog udmærker sig ved en lidt grundigere omtale af personen Buddha og ved sit særdeles flotte udstyr. Et inspirerende supplement til de mange andre bøger om buddhismen.


Bibliotekernes vurdering

d. 1. aug. 2002

af

af

Hans-Christian Uth (skole)

d. 1. aug. 2002

Bogen adskiller sig ikke væsentligt fra de øvrige titler der de sidste par år er udkommet om emnet. Dog gives der i et enkelt kapitel en lidt mere detaljeret gennemgang af Siddharta Gautamas opvækst, sandhedssøgen og prædikanttilværelse. Bogen vil således kunne supplere de eksiterende titler. Efter en kort præsentation af buddhismen - og kapitlet om Buddha - gennemgås Buddhas lære, de hellige skrifter og steder, nogle af højtiderne og der sluttes med et rids af buddhismens udbredelse i dag. Brødteksten, som er forholdsvis kortfattet og forståelig fra omkring 7.klassetrin, er sat énspaltet i en læsevenlig typografi. Det typografiske helhedsindtryk er dog temmelig uskønt idét der bruges forskellige typografier i overskrifter, brødtekst, billedtekster, citater og tekstbokse. Illustrationerne, som udgør omkring halvdelen af bogens omfang, er dels gengivelser af historisk materiale, dels nutidige farvefotos hvoraf nogle er fritlagte i tekstbilledet. Bogen rummer en udmærket ordliste, litteratur- og adresseliste samt stikordsregister. Omslaget er som bogens tekstbillede noget rodet.


Efterskolen

Årg. 36, nr. 7 (2003)

af

af

Birgitte Refshauge Kjær

Årg. 36, nr. 7 (2003)Informationer og udgaver