Bøger / faglitteratur til børn

Buddhisme


Beskrivelse


Om buddhismen, dens trosgrundlag, historien, de hellige skrifter, bønner, højtider, klostre og hellige steder, lederne og de troendes daglige liv med religionen.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 28. sep. 2009

af

af

Mads Overmark

d. 28. sep. 2009

Bogen er en del af serien Religionsatlas og henvender sig til elever fra 7. klasse og op. Den kan anvendes til emnearbejde om fremmede religioner og til faglige læsekurser.

Bogen er i seks kapitler og indledes med en beskrivelse af Buddhas liv, hans erkendelser og undervisning. Der fortsættes med de tidlige meningheder og deres udbredelse gennem tiderne frem til i dag. Den moderne buddhisme i det sydlige Asien beskrives og der kigges kort på religionen i resten af verden. Teksten er informationsmættet, men bør kunne læses af målgruppen uden vanskeligheder. Den er ledsaget af mange kort og farvefotos, der beskriver buddhistisk kultur. Bagest i bogen findes der en oversigt over fremtrædende personligheder, en tidsliste, ordforklaringer, litteraturliste samt et stikordsregister.

Materialet ligner de øvrige i serien og gør derved sammenligninger enkle. Bogen kan afløse eller supplere ældre udgivelser som fx Buddhismen af Flemming Madsen Poulsen fra 1996 og Buddhisme fra 2000 der har samme forfatter som denne her.

Et solidt materiale der giver en fint indblik i buddhismens indhold, historie og kultur.


Bibliotekernes vurdering

d. 6. feb. 2001

af

af

Britta Liboriussen

d. 6. feb. 2001

Udgivelse i serien Hvad ved vi om. Tidligere er udkommet Jødedommen af Doreen Fine, 1999, og Islam af Shahrukh Husain, 1999. I 18 kapitler på hver sit opslag fortæller forfatteren i en kortfattet tekst opdelt i mange små afsnit med hver deres overskrift om buddhismen. Der er kapitler om bl.a. buddhismens oprindelse, buddhisternes tro, buddhismens guder, buddhistiske samfund, livet hos buddhisterne, bønner, hellige mænd og kvinder, højtider og kunst. Der er også en overskuelig tidstavle og som afslutning ordliste og register. Teksten er ledsaget af mange særdeles flotte tegninger og fotografier i farver. Bogen giver en overskuelig og inspirerende introduktion til buddhismen for børn og unge fra ca. 12 år. Læseren får lyst til at vide mere om denne spændende tro. For næsten samme aldersklasse findes Buddhismens højtider, 1999, der, som titlen angiver, fokuserer på højtiderne, og hvordan de fejres. Derudover findes Buddhismen af Flemming Poulsen, 3. oplag, 1999, og Buddhismens verden af Jens Jørgen Nygaard, 1987, der begge giver en god og bred introduktion til emnet. Nærværende bog udmærker sig ved sine særdeles flotte illustrationer og sin inspirerende introduktion af emnet. Et indbydende supplement til de øvrige bøger om emnet.


Bibliotekernes vurdering

d. 6. feb. 2001

af

af

Hans-Christian Uth (skole)

d. 6. feb. 2001

Bogen er et led i en ny serie om verdensreligionerne og udkommer samtidig med Sikhisme. I forhold til tidligere udgivelser - Buddhismens verden i serien Store religioner fra 1986 og Buddismen i serien Verdensreligioner fra 1996 - udmærker denne sig ved sit righoldige illustrationsmateriale. Således udgøres omkring halvdelen af bogen af farvefotos og farvelagte stregtegninger, som skaber stemning og støtter læsningen og forståelsen. Bogen gennemgår Buddhismens oprindelse og dens fremtrædelsesformer i forskellige kulturer. Det gøres på tematiske opslag hvis tekster består af en kort indledning sat med store typer kombineret med forholdsvis omfattende billedtekster. Sproget er ligefremt og lettilgængeligt, men det fremmedartede navnestof vil kunne give nogle elever læsevanskeligheder. Bogens ordliste vil her kunne være en hjælp, og et godt stikordsregister øger bogens anvendelighed som opslagsbog. Et væsentligt oversigtskort over helligdomme mangler desværre stedsangivelser. I Buddhismens højtider (99/22) kan findes uddybende omtale af ritualer og fester.