Bøger / faglitteratur til børn

Buddhismens højtider


Beskrivelse


Om buddhistiske leveregler, årets buddhistiske højtider, og hvordan de fejres. Mange farvefotos.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 9. apr. 1999

af

af

Hans-Christian Uth (skole)

d. 9. apr. 1999

Bogen udkommer som et led i en ny serie om verdensreligionernes højtider. Den gennemgår en lang række buddhistiske højtider - også en del, som ikke er omtalt i de titler vi i forvejen har i skolebibliotekerne: Buddhismen i serien Verdensreligioner fra 1996 og Buddhismens verden i serien Store religioner fra 1986. Til gengæld giver disse to titler en væsentlig mere overskuelig og sammenhængende gennemgang af buddhismen. I Buddhistiske højtider gives først en ganske kort introduktion om buddhistiske leveregler. Herefter gennemgås højtider inden for hovedretningerne Theravada og Mahayana, men også tibetansk og vesterlandsk buddhisme omtales. Brødteksten er relativt kortfattet og let tilgængelig, når der ses bort fra de mange buddhistiske udtryk. Den suppleres af citater fra religiøse tekster og af udtalelser af buddhistiske børn. Illustrationerne udgøres af store, flotte og relevante farvefotos. Bogen afsluttes med en omfattende ordliste, litteraturliste og stikordsregister. Den kan eventuelt supplere ovennævnte titler ved individuelt arbejde på 8.-10. klassetrin.


Bibliotekernes vurdering

d. 9. apr. 1999

af

af

Bo Knudsen

d. 9. apr. 1999

Udmærket introduktion til buddhismen for børn og unge fra ca. 12-13 år. Bogen tager udgangspunkt i højtider og fester, og kommer via dette ind på historie og myter. De to hovedretninger, theravada i Sydøstasien og mahayana i det øvrige østen, forklares, med de afvigelser der yderligere er i især Japan og Tibet. Buddhisme i vesten nævnes også. Sproget er klart, men der er mange fremmede ord og begreber at holde styr på, så bogen er sværere end layout og bagsidetekst lægger op til. Bogen ligner den tidl. udgivelse i serien Islams højtider af Khadijah Knight (97/09) med ét emne pr. opslag, klare farvefotos, varieret opsat tekst, ordforklaring, register samt henvisning til bøger og film. En væsentlig ændring er der dog. I den første bog fulgte man to muslimske børn på 8 og 11 år i både tekst og billeder. Det gør man ikke her. Der er derfor få børn på billederne, og de børn der bliver citeret ser vi ikke. Denne ændring betyder, at bogen her ikke adskiller sig meget fra andre bladrefagbøger om verdensreligioner. Der er få bøger for børn om buddhisme, måske fordi det ikke er den religion, vi oftest støder på hos flygtninge og indvandrere. Flemming Madsen Poulsens udmærkede Buddhismen (96/10) er for samme målgruppe, og er også for (hovedsagelig) opgaveskrivende børn og unge.Informationer og udgaver