Bøger / faglitteratur

Coaching i perspektiv : en grundbog


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

2008

af

af

Carsten Güllich-Nørby

2008

Henvender sig især som grundbog om coaching til studerende på videregående studier. Kræver mindst godt handelsskoleniveau. Men alle som på den ene eller anden måde arbejder med coaching kan have fornøjelse af bogen.

Antologi samlet og redigeret af Anette Prehn og Kim Gørtz, der begge med såvel teoretisk som praktisk erfaring om coaching selv skriver med. Bogen er i 3 dele. Først redegøres for "Coaching i praksis - retninger og metoder", der fortsættes med "Perspektiver på coaching - refleksioner og forklaringsrammer" og afsluttes med afsnittet "Effekter af coaching - dokumentation og vidnesbyrd." Bogens 23 forfattere er så umiddelbart forskellige som psykologen Irene Henriette Oestrich, kendt fra flere bøger om bl.a. kognitiv terapi, som oplagt skriver under overskriften: "Kognitiv coaching - når der ønskes effektivitet", og professor i ledelses- og organisationsteori Steen Hildebrandt, der skriver efterordet "Coaching i det moderne samfund - muligheder og risici." Men netop det, at forfatterne anskuer, konkretiserer og anskueliggør begrebets mangfoldighed er en absolut styrke i antologien.

Der er et væld af bøger om coaching, men denne er den første, som viser spændvidden af begrebet og samler teori og praktisk viden fra så mange vinkler. Om alle synsvinkler er med her ved jeg ikke, men der er i hvert fald mange forskellige repræsenteret.

Netop som titlen fortæller det en savnet perspektivering af coaching-begrebet, og et rigtigt godt bud på en grundbog om coaching.