Bøger / faglitteratur

Compassionfokuseret terapi i praksis


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Om compassionfokuseret terapi (CFT), en psykoterapeutisk retning der bl.a. arbejder med klientens skam, selvkritik og evne til at regulere, tolerere og balancere vanskelige emotioner. Præsenterer læseren for en illustrativ model, sommerfuglemodellen, der viser mange af de centrale aspekter ved CFT-processen.

Indhold

Introduktion til CFT ; Evolutionsteori og evolutionsfunktionsanalyse (EFA) ; CFT i praksis ; Socialisering til CFT, mål for terapien og assessment ; Den lumske hjerne og mindful opmærksomhed ; Affekt- og emotionsreguleringssystemerne og træning af beroligende åndedræt ; Tilknytning, tilhørsforhold og social formning : visualisering af trygt sted ; Livets flow, den menneskelige natur og opbygning af et compassionfokuseret selv ; Andres sind og opbygning af compassionfigur ; Compassionfokuseret team og compassionfokuseret flow ; Compassion rettet mod lidelse, skam og det kritiske selv ; Compassionfokuseret visdom i problemløsning ; Afslutning af terapien ; Afsluttende bemærkninger ; Arbejdsskemaer


Anmeldelser (2)


Pædagogisk psykologisk tidsskrift

Årg. 57, nr. 3 (2020)

af

af

Henning Strand

Årg. 57, nr. 3 (2020)