Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Danmark i krig : fra nationale konflikter til international aktivisme


Beskrivelse


I historisk perspektiv beskrives Danmarks rolle som krigsførende nation med fokus på sikkerhedspolitikken, dvs. bestræbelserne på at bevare Danmark som selvstændig nation. Med kildetekster.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 14. maj 2012

af

af

Bent Birk Kristensen

d. 14. maj 2012

En lærebog rettet mod undervisningen i historie på ungdomsuddannelserne.

Forfatteren har undervist i historie på gymnasiet og har flere undervisningsbøger i historie bag sig. Denne bog skildrer Danmarks rolle som krigsførende nation med fokus på sikkerhedspolitikken, dvs. bestræbelserne på at bevare Danmark som selvstændig nation. I 5 kapitler skildres den historiske udvikling startende kortfattet med udviklingen fra vikingetiden til 1848. De 4 efterfølgende kapitler skildrer perioden fra 1948 frem til Danmarks aktive internationale rolle efter 1989. Bortset fra det første er hvert kapitel forsynet med fortløbende nummererede kildetekster, som fylder ca. 1/2 af teksten i øvrigt. Afslutningsvis rummer bogen en række arbejdsspørgsmål til kildeteksterne.

Bogen kan sammenlignes med flere af forlagets bøger til historieundervisningen på ungdomsuddannelserne fx de mere omfattende bind: Fra kold krig til globalisering, 2009, og Fra de store revolutioner til 2. Verdenskrig, 3. udgave 2008, i værket Grundbog til historie.

En aktuel, meget velillustreret, overskuelig og lettilgængelig lærebog til historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.


Noter / Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF

Nr. 194 (2012)

af

af

Knud Holch Andersen

Nr. 194 (2012)