Bøger / faglitteratur / håndbøger


Beskrivelse


Flora med to hovedafsnit: en gennemgang af de forskellige voksesteder med oversigter over de typiske planter dér og et systematisk afsnit med fyldigere artsbeskrivelser - illustreret med fotografier at de enkelte planter.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 22. juni 2012

af

af

Jørgen Bartholdy

d. 22. juni 2012

Det er en ny, brugervenlig systematik, denne nye danske flora præsenterer, og der er ingen tvivl om, at botanisk interesserede fagpersoner og (især) lægfolk vil tage den til sig som et nyttigt værktøj til hurtigt at bestemme de enkelte planter.

Floraen tager udgangspunkt i 11 forskellige biotoper fra strandbredder over klitter til mere artsrige lokaliteter som løvskove og dyrket land. De forskellige voksesteder er defineret og beskrevet af forfatterne, men de virker umiddelbart relevante og brugbare. Efter beskrivelsen af de enkelte lokalitetstyper, er der en billedoversigt over de planter, der er mest almindelige netop der. Efterfølgende præsenteres de enkelte vækster med mere almindelige artsbeskrivelser opdelt i fem forskellige grupper (urter, græsser, træer, buske og karsporeplanter), men der er ikke nogen traditionelle bestemmelsesnøgler, hvor øvede botanikere kan artsbestemme efter støvdragere og den slags, til gengæld kan floraen bruges af læsere, som ikke normalt har nytte af fagfloraer. Bogen er smukt illustreret med knivskarpe fotos, og den er udstyret med relevante registre.

Bogen forholder sig i opdelingen i arter under de enkelte grupper til Mossberg og Stenbergs Den nye nordiske flora men de to erstatter ikke hinanden. Bogen udspringer af netuniverset www.danmarksflora.dk.

Ny dansk flora, der opdeler beskrivelserne efter voksesteder. Det gør floraen brugbar og anvendelig for nye grupper af botanikinteresserede.


Skoven

Årg. 45, nr. 2 (2013)

af

Årg. 45, nr. 2 (2013)


Praktisk økologi

Årg. 33, nr. 1 (2013)

af

af

Jens Thejsen

Årg. 33, nr. 1 (2013)