Bøger / faglitteratur / floraer

Feltfloraen


Beskrivelse


Guide til over 1000 af de almindeligste vildtvoksende plantearter i Norden. Med bestemmelsesnøgler til brug ved artsbestemmelse.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 23. sep. 2010

af

af

Erik Nicolaisen Høy

d. 23. sep. 2010

Flora skrevet for viderekomne udi den nordiske planteverden.

Forfatteren er biolog og har sammen med tegneren tidligere udgivet Den nye nordiske flora, 2005. Oversætteren er botaniker og har været medforfatter på flere bøger om vilde planter og haveplanter. Bogen er en oversættelse af en svensk feltflora som bygger på den nævnte flora af forfatter og tegner. Der er udvalgt omkring 1000 af de 3000 vilde planter. Den er oprindeligt beregnet til svenske forhold, men redaktionen har tilpasset findesteder til Danmark og tilføjet enkelte arter herfra. De svenske arter er ligeledes markeret med "ej i Danmark". Det er en traditionel flora med hovednøgle ud fra bestemmelse af blade, stængler, yngleknopper, ved, krone, kim osv. Arterne bliver beskrevet meget kort. Hvert opslags venstreside har 10-12 arter med et meget lille Skandinavienskort. Danmark fylder ca 3x3 mm. Højresiden er meget flotte og detaljerede farvetegninger. Bagest forklaringer med stregtegninger og registre.

Bogen minder i layout og plantebeskrivelse om Bruhn Møller Flora i farver, 12. udgave 2005. Emnemæssigt dækker den som Mossberg Den nye nordiske flora, 2005, men denne er nærmest et leksikon. Af sammenlignelige floraer for de danske planter er der Dansk flora, 2006, og Kjeld Hansen Dansk feltflora, 1981.

Klassisk flora for amatørbotanikere.


Urt

Årg. 35, nr. 1 (2011)

af

af

Henrik Jørgensen

Årg. 35, nr. 1 (2011)


Flora og fauna

Årg. 117, h. 1 (2011)

af

af

Ole B. Lyshede

Årg. 117, h. 1 (2011)