Bøger / faglitteratur til børn

Danmarks konger og dronninger


Anmeldelser (9)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Lotte Fang

d. 18. dec. 2018

I 1923 kom R. P. Rossen: Danmarks kongeslægter. Igennem årene har en nyere udg. af en sådan bog været ønsket, og denne opfylder på mange måder dette ønske: alle regenter og deres familiesdata, kort om den enkelte regent, samt kort hvad der samtidig skete i Danmark og i den store verden. Da det er umuligt at finde samtidige portrætter af de ældste konger og dronninger, er bl. a.anvendt kobberstik fra 1600-tallet. Alle illustrationerne er godt gengivet, også farvebillederne. Der er også nogle historiske genrebilleder, og Des Asmussen har tegnet sin opfattelse af nogle afbegivenhederne. Et godt personregister og symboler hjælper til at finde rundt. Dr. Margrethe II er taget ud af kronologien, så den nuværende kongefamilie indleder bogen. Afsnit om kongemagtensopståen i Danmark og sagnkongerne og om bogens illustrationer. Bogen er anvendelig til hurtige opslag, når en regent skal placeres, når man skal finde ud af, hvem den og den var gift med eller barnaf o.s.v., men der eralligevel noget i vejen med opstillingen, den er ikke så overskuelig, som den burde være, og det skyldes nok tildels placeringen af enkelte illustrationer, men nokhovedsagelig oplysningerne om, hvad der skete ude og hjemme, det kunne godt være udeladt, andre håndbøger giver det langt bedre, og så givet regenterne og deres familie lidt bedre plads.


Bibliotekernes vurdering

d. 27. juli 1998

af

af

Birgitte Bornæs

d. 27. juli 1998

Denne håndbog til de danske kongers og kongefamiliers data og familierelationer udkom første gang i 1978. Denne 3. udgave er redigeret af Ib Bjerg Askholm, som var med i arbejdet med bogen allerede i 1. udgave og som redigerede 2. udgave i 1991 efter Kay Nielsens død i 1987. Den oprindelige hensigt med en enkel og overskuelig opslagsbog er bevaret. Kongerækken begynder stadig med Gorm den Gamle, som er den første konge, hvor man er på "historisk nogenlunde fast grund". Den er opdateret til sommerens bryllup i Gråsten. Der er redigeret især i teksten, men også i billedmaterialet, hvor der er søgt samtidige afbildninger. Alle billeder er nu sort/hvide. Efter data om hver regent - regentperiode, valgsprog, personlige data, ægteskaber, børn, familiære forhold, regeringstidens forløb og eftermælet - følger en side med vigtige inden- og udenlands begivenheder i perioden. Efter den kronologiske kongerække er tilføjet nogle kuriøse lister: Hvem var højst, hvor gamle blev de, alder ved giftermål, hvor kom dronningerne fra, hvor gamle blev de. Opslagsbogen har fået et fikst format og opfylder stadig sit formål om kort og koncis orientering på bedste måde.


B.T.

d. 6. juni 1978

af

af

E. Chr. R. Bernhardsen

d. 6. juni 1978


Berlingske tidende

d. 5. juli 1978

af

af

Jørgen Grunnet Jepsen

d. 5. juli 1978


Kristeligt dagblad

d. 23. juni 1978

af

af

Erik A. Larsen

d. 23. juni 1978


Lands-avisen Aktuelt

d. 11. juli 1978

af

af

Harry Rasmussen

d. 11. juli 1978


Weekendavisen

d. 7. juli 1978

af

af

J. Boisen Schmidt

d. 7. juli 1978


Folkeskolen

Årg. 115, nr. 38 (1998)

af

af

Steen Brastrup

Årg. 115, nr. 38 (1998)


Jyllands-posten

d. 25. aug. 1998

af

af

Anders Raahauge

d. 25. aug. 1998