Bøger / faglitteratur

Danmarks riges krønike : danernes bedrifter fra den ældste tid og frem til omkring år 1200


Beskrivelse


Saxo Grammaticus, der levede i 1200-tallet, var en af kriger-bispens Absalons betroede mænd. På Absalons ordre skrev Saxo vores første store Danmarkshistorie. Her er alle sagnene om fortidskonger, ædle helte, feje krystere, svigefulde stormænd, skønne skjoldmøer og både dydige og utro hustruer. - Saxos værk omfatter tiden helt tilbage til de farverige sagnkonger fra før Kristi fødsel, og krøniken slutter i 1200-tallet med Valdemar den Store og Knud den sjette – og naturligvis ikke mindst, Københavns grundlægger, biskop Absalon. Saxo slutter således sit værk med at skrive om sin egen nutid. - Mogens Boisen (1910-1987) var en af Danmarks førende oversættere og påtog sig det omfattende og krævende arbejde at genfortælle Saxos værk på levende nudansk. Et arbejde, som han selv betegnede som en milepæl i sin mangeårige oversættergerning. Mogens Boisen sagde, som mange før ham, at Saxos Danmarks Krønike ubetinget er den ældre danske litteraturs mest betydningsfulde værk.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 22. maj 2015

af

af

Carsten Güllich-Nørby

d. 22. maj 2015

De som interesserer sig for Danmarks dramatiske tidligste historie kan her dykke ned i Saxos farverige krønike.

Saxos Danmarks Krønike kommer her i en ny samlet udgave med "enkelte rettelser". Det er stadig Mogens Boisen (1910-1987) som genfortæller Saxos ord. Saxo Grammaticus levede i 1200-tallet og var en af Biskop Absalons betroede mænd. Hans krønike starter med sagnkonger fra før Kristi fødsel frem til Saxos nutid. Værket er opdelt i 16 bøger. Saxos skrivestil får man fx et indtryk af i "Saxos fortale til Danmarks Krønike", dedikeret til ærkebiskop Anders Sunesøn i Lund, da Biskop Absalon døde før Saxo færdiggjorde sin krønike: "At Danmark i gamle dage må være blevet bebygget og opdyrket af kæmper, har vi vidnesbyrd om i de kæmpestore sten, der er anbragt over forfædrenes gravkældre og jættestuer.".

Interessant at dykke ned i Saxos værk, der er mere krønike end historieskrivning. Men man er nu godt underholdt i selskab med sagnkonger som "Dan og Angel", "Humble og Loter" eller "Rolf Krake".

Denne 2. udg., hvor 3 bind er samlet i 1 bind er "gengivet med enkelte rettelser" efter udgaven fra 1985 Danmarks riges krønike (Ved Fr. Winkel Horn). [Bind] 1. En anden oversættelse er af Peter Zeeberg Saxos Danmarks historie. [Bind] 1. Der findes også til studiebrug med latinsk og dansk tekst Gesta Danorum (Ved Karsten Friis-Jensen). Bind 1Danmarks riges krønike. Bind 1Saxos Danmarks historie. Bind 1Gesta Danorum. Bind 1Denne 2. udg., hvor 3 bind er samlet i 1 bind er "gengivet med enkelte rettelser" efter udgaven fra 1985 Danmarks riges krønike (Ved Fr. Winkel Horn). [Bind] 1. En anden oversættelse er af Peter Zeeberg Saxos Danmarks historie. [Bind] 1. Der findes også til studiebrug med latinsk og dansk tekst Gesta Danorum (Ved Karsten Friis-Jensen). Bind 1Denne 2. udg., hvor 3 bind er samlet i 1 bind er "gengivet med enkelte rettelser" efter udgaven fra 1985 Danmarks riges krønike (Ved Fr. Winkel Horn). [Bind] 1. En anden oversættelse er af Peter Zeeberg Saxos Danmarks historie. [Bind] 1. Der findes også til studiebrug med latinsk og dansk tekst Gesta Danorum (Ved Karsten Friis-Jensen). Bind 1.


Jyllands-posten

d. 6. aug. 2015

af

af

Mikael Jalving

d. 6. aug. 2015