Bøger / faglitteratur til børn / håndbøger

Danmarks skove


Anmeldelser (14)


Bibliotekernes vurdering

d. 9. apr. 2001

af

af

Søren Brunbech

d. 9. apr. 2001

Denne smukke bog om de danske skove har to forstkandidater som forfattere. Danmark inddeles i 9 områder, og inden for hvert er der beskrivelser af de vigtigste skove. I alt bliver det til omtale af 400 skove hvor man får noget at vide om terræn, driften, plante- og dyreliv og historie og fortidsminder. Farvemarkeringer gør det nemt at orientere sig om hvor i landet man er, og bogen er i det hele taget i et godt og overskueligt layout med fine farvefotografier af planter og dyr fra skovene og med gode og overskuelige kortskitser. Bagerst finder man en ordliste over skovudtryk og et register. Ændringerne i forhold til bogens 2. udgave fra 1998 vedrører især de omfattende skader decemberstormen i 1999 forvoldte på skovene i den sydlige del af landet, men for hovedparten af de omtalte skoves vedkommende er teksten uændret. Det er en indbydende naturhåndbog der kan gøre naturoplevelsen i skoven rigere.


Bibliotekernes vurdering

d. 11. maj 1998

af

af

Keld Lau Larsen

d. 11. maj 1998

Bogens 1. udgave kom i 1995. Den nye udgave er udvidet med et stort antal skove og er herudover gennemrevideret og opdateret med tal og fakta. Billedmaterialet er også stærkt udvidet. Det er en stor og flot bog, som henvender sig til alle med blot den mindste interesse for skovene. Den er velegnet som opslagsbog men kan især bruges som inspiration og idégiver til planlægning af ture. Forfatterne er henholdsvis skovrider og forstkandidat og skriver kompetent og engageret. Efter en generel beskrivelse af de danske skove med f.eks. adgangsregler og historie gennemgåes 400 udvalgte skove. De er opdelt i syv regioner med hver deres oversigtskort med sidehenvisning til omtalen af den enkelte skov. De er udvalgt så de repræsenterer alle typer i landet. Halvdelen får den "store" omtale med kortskitse, skovens drift, plantelivet etc. Den anden halvdel får en kortere omtale, men principelt med de samme opslysninger. Der sluttes med biografier af omtalte forstfolk, ordliste over specielle forstudtryk, register og en god litteraturliste med danske titler.


Bibliotekernes vurdering

d. 30. nov. 1995

af

af

Keld Lau Larsen

d. 30. nov. 1995

Bogen indledes med et stort og velskrevet afsnit om de danske skove generelt. 167 skove er udvalgt og heraf får knap halvdelen en relativ grundig beskrivelse med emner som f.eks terræn, plantevækst og dyrelivet, samt landkort med indtegnede seværdigheder. De andre skove får en mere summarisk beskrivelse, men stadig oplysende og meget anvendelig. Der sluttes med ordliste, biografier, litteraturliste og et udmærket register. Der er mange flotte farvefotos, og bogen gøres meget overskuelig med opdeling af skovene i regioner med tilhørende oversigtskort. De to forfattere er forstkandidater og skriver både kompetent og letforståeligt. Bogen egner sig både til planlægning af skovture og til almindelig hyggelæsning. Skov- og naturstyrelsens foldere med vandreture har bedre kort, men ikke så mange oplysninger. Mange af bogens skove er der ikke udarbejdet en pjece over.


Jyllands-posten

d. 16. maj 1998

af

af

Hans Bjarne Hansen

d. 16. maj 1998


Skoven

Årg. 30, nr. 11 (1998)

af

af

sf

Årg. 30, nr. 11 (1998)


Jæger

Årg. 7, nr. 8 (1998)

af

af

Bjørn Samuelsson

Årg. 7, nr. 8 (1998)


Årbog for Svendborg & Omegns Museum

1998

af

af

Henrik M. Jansen

1998


Kaskelot ps

1998, nr. 3

af

af

Jens Ole Ravn-Nielsen

1998, nr. 3


Årbog for Svendborg & Omegns Museum

1995

af

af

Henrik M. Jansen

1995


Folkeskolen

Årg. 113, nr. 10 (1996)

af

af

Hans Erik Berthelsen

Årg. 113, nr. 10 (1996)


Urt

Årg. 20, nr. 3 (1996)

af

af

Signe Nepper Larsen

Årg. 20, nr. 3 (1996)


Flora og fauna

Årg. 101, h. 3/4 (1996)

af

af

Eiler Worsøe

Årg. 101, h. 3/4 (1996)


Weekendavisen

d. 24. jan. 1997

af

af

Henrik Bandak

d. 24. jan. 1997


Kaskelot ps

1996, nr. 1

af

af

J. O. Ravn-Nielsen

1996, nr. 1