Bøger / faglitteratur / essays

Dannelse og den formørkede fornuft : refleksioner over dansk og vestlig kultur : kulturfilosofiske essays


Beskrivelse


Essaysamling, som kaster et kritisk blik på det vestlige dannelsesbegreb og opridser de udfordringer, fornuften i samme kulturkreds står over for. For alle, der interesserer sig for filosoferende essays og idéhistorie.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 8. juli 2022

af

af

Thorbjørn Zeuthen Tirsted

d. 8. juli 2022

Essaysamling, som kaster et kritisk blik på det vestlige dannelsesbegreb og opridser de udfordringer, fornuften i samme kulturkreds står over for. For alle, der interesserer sig for filosoferende essays og idéhistorie.

Der er to overordnede teser i "Dannelse og den formørkede fornuft". Den første er, at samfundene i den vestlige kulturkreds har brug for et nyt dannelsesbegreb. Hertil er det første essay dedikeret. Forfatteren giver sin forklaring af, hvorfor dannelsen er kuldsejlet og giver samtidig et rids af et nyt dannelsesbegreb. De sidste fire essays beskæftiger sig overordnet set med bogens anden tese, at fornuften i den vestlige kulturkreds er formørket. Denne formørkelse perspektiveres gennem emner som dannelse, tro, læring, naturvidenskab og spontanitet.

En svært tilgængelig bog, hvilket ikke mindst skyldes den sproglige stil. Forfatteren ønsker tydeligvis at være så præcis som muligt, men formuleringerne fremstår ofte så snørklede, at det bliver meningsforstyrrende. Argumentationen i de enkelte essays kan også være svær at følge. Præmisserne for de bærende spørgsmål foldes ikke ud, og argumentationen springer ofte til delkonklusioner, uden at den logiske sammenhæng er åbenbar for læseren.

Om dannelse i et pædagogisk perspektiv, se fx Undervisning er dannelseTænk igen. Om fornuft og kritisk tænkning, se Tænk igenOm dannelse i et pædagogisk perspektiv, se fx Undervisning er dannelse. Om fornuft og kritisk tænkning, se .