Bøger / faglitteratur


Beskrivelse


Indhold: Alfred Larsen: Træk af glasindustriens historie. Peter Riismøller: Hundrede års stiludvikling. Mogens Schlüter: Teknik og terminologi.

Anmeldelser (13)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. dec. 2018

af

af

H. R. Steenstrup

d. 19. dec. 2018

For elleve år siden udsendte tre kyndige mænd en bemærkelsesværdig bog om danske glasværker og deres produktion i tiden 1825-1925. Forf. var genealogen Alfred Larsen, direktør, glastekniker Mogens Schlüter og museumsdirektør Peter Riismøller. Man delte stoffet fornuftigt, idet L. tog sig af glasværkernes historie, R. skrev om stiludviklingen medens S., der nu er den eneste nulevende, tog sig af den tekniske fremstilling. 2. udg. er i sidetal blevet formindsket med 3 sider. En del af det stof, R. skrev, er blevet revideret dels af ham selv kort før han døde i 1973, dels af M. S. Riismøllers tekstafsnit er gjort mere overskueligt og af bogens 480 billeder er ca. 120 blevet udskiftet med nye, og der er flere farveill. i den nye end i den gamle udg. Dansk glas er absolut et hovedværk og den eneste samlede redegørelse inden for sit felt. Bogen er kulturhistorie i både almen og speciel betydning. Man savner et register, men denne mangel opvejes i nogen grad af den detaljeredeindholdsfortegnelse. Ordliste med ill. bagi. Kilde og litteratur efter nogle af afsnittene. Samlet litteraturliste bagest (uændret). På læsesal og i udlån.


Weekendavisen

d. 7. dec. 1979

af

af

Dg

d. 7. dec. 1979


Land & folk

d. 10. apr. 1980

af

af

Eske K. Mathiesen

d. 10. apr. 1980


Jyllands-posten

d. 15. dec. 1979

af

af

Birthe Lindberg

d. 15. dec. 1979


Aarhuus stiftstidende

d. 23. jan. 1980

af

af

Birgit Balslev

d. 23. jan. 1980


Holstebro dagblad

d. 26. jan. 1980

af

af

P.

d. 26. jan. 1980


Politiken

d. 19. maj 1980

af

af

Erik Lassen

d. 19. maj 1980


Demokraten

d. 4. aug. 1963

af

af

Hans Rishøj

d. 4. aug. 1963


Aalborg stiftstidende

d. 11. dec. 1974

af

af

Viffert Larsen

d. 11. dec. 1974


Information

d. 17. dec. 1974

af

af

Hans Edvard Nørregård-Nielsen

d. 17. dec. 1974


Jyllands-posten

d. 9. dec. 1974

af

af

Birthe Lindberg

d. 9. dec. 1974


Politiken

d. 6. dec. 1974

af

af

Axel Steensberg

d. 6. dec. 1974


Jyllands-posten

d. 6. feb. 1997

af

af

Birthe Lindberg

d. 6. feb. 1997