Bøger / faglitteratur

Dansk Håndbold Forbunds børnetræneruddannelse


Beskrivelse


Grundmodul, der skaber et godt fundament for at være børnetræner. Om trænerrollen, aldersrelateret træning og træningsplanlægning. Om træning i håndbold af børn fra 6 til 13 år.