Bøger / faglitteratur / lærebøger

Dansk, kultur og kommunikation


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Denne grundbog retter sig mod faget ´dansk, kultur og kommunikation´ på pædagoguddannelsen. Efter flere års erfaringer med anvendelse af bogen i den nye pædagoguddannelse er der i denne 3. udgave udover generelle opdateringer foretaget en større revision af flere af bogens kapitler. Desuden er der tilføjet to nye kapitler: ´Pædagogisk arbejde med forskellige formidlingsformer´ og ´Fortællende visuelle medier - introduktion og perspektiv´.

Indhold

  • Kommunikation / Mogens Pahuus

  • Sprogudviklng og sprogpædagogik i det moderne videnssamfund / Kjeld Kjertmann

  • Tosprogede børn / Vibeke Toft Jørgensen

  • Billedkommunikation - med det fotografiske billede som eksempel / Mette Hannibal

  • Alternativ og supplerende kommunikation - pædagogisk arbejde med mennesker uden talesprog / Mette Christensen

  • Kultur - begreber, analyse, praksis / Kirsten Drotner

  • Kulturmøder i pædagogisk arbejde / Gunna Funder Hansen

  • Børn & kultur - mellem gamle begreber og nye forestillinger / Beth Juncker

  • Børns mundtlige legekultur / Povl Bjerregaard

  • Mundtlig fortælling - et moderne medie til udvikling og læring / Lene Brok

Se alle (13)

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Bodil Pedersen

2007

Bogen henvender sig primært til studerende og lærere i den nye pædagoguddannelse.

Den er tænkt som en grundbog/studiebog til et af uddannelsens obligatoriske fag, faget af samme navn som bogens titel. Hensigten er ifølge forordet at tegne et omrids af faget, men også at belyse relevante fagområder og uddannelseselementer fra den gamle pædagoguddannelse. De 13 selvstændige kapitler er skrevet af kompetente forfattere med vidt forskellige baggrunde og indfaldsvinkler. Danskfagets mange facetter belyses i emner, hvis indhold bl. a. omhandler tosprogede børn, billedkommunikation, børns mundtlige legekultur og børne - og ungdomslitteratur.

Så vidt jeg er orienteret er denne bog p.t. eneste bud på en form for grundbog til nævnte fag.

Den store bredde og forfatternes forskellighed giver bogen stor vægt og fylde. Den er meget interessant og læseværdig. Der er gode litteraturhenvisninger og referencer efter hvert kapitel. Der findes stikordsregister. Desuden suppleres med gode råd og opgaver til den studerende. Ikke mindst afsnittet om virtuelt studiemiljø giver nye, brugbare anvisninger. Til pædagogstuderende, evt. lærerstuderende og andre, der arbejder med det danske sprog, børn, kommunikation og læring i deres arbejde. Evt. opgaveskrivning.