Bøger / faglitteratur

Danske mordgåder fra vor tid


Beskrivelse


Beskrivelse af 16 mordgåder som det danske politi aldrig har formået at opklare, enten på grund af mangel på beviser eller vidner.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. dec. 2018

af

af

Gyde Neergaard

d. 19. dec. 2018

Siden århundredskiftet har der i den danske kriminalhistorie været 42 uopklarede drab. Af disse har Ole Schierbeck udvalgt 16 sager, som rummer særlig interessante momenter, og som har været genstand for stor offentlig opmærksomhed. Kildematerialet er hentet bl. a. i landsarkiverne og i kriminalmuseet, og det autentiske billedmateriale stammer fra avisernes arkiver. Der er taget hensyn til vidners og sigtedes krav på anonymitet, og teoretisk består der stadig en mulighed for, at nogle af sagerne bliver opklaret. Den ældste af sagerne er fra 1916, den nyeste fra 1970, og i den periode er der sket en enorm udvikling på det kriminaltekniske område. Blandt de behandlede mordgåder er der flere, som stadig er i klar erindring, og i et enkelt tilfælde er sagen blevet rekonstrueret i TV. Især huskes nok sager som dobbeltmordet på Peter Bangsvej og et par andre markante mordsager fra 1948. Blandt de nyeste sager kan fremhæves mordet på kasserersken i Aarhus, Højbjergmordet og BirtheAndersen-sagen fra Næstved. Bogen er et dygtigt stykke journalistisk arbejde, og der er ingen tvivl om, at den vil blive læst af mange. Til alle biblioteker i rigeligt ex.tal.


Information

d. 23. sep. 1972

af

af

Lisbeth Hertel

d. 23. sep. 1972


Kristeligt dagblad

d. 16. aug. 1972

af

af

Mia Nielsen

d. 16. aug. 1972


Politiken

d. 15. apr. 1972

af

af

Birger Thøgersen

d. 15. apr. 1972