Bøger / faglitteratur / fotografier

Danske særtransporter


Beskrivelse


Tekst om og især farvefotograferier af diverse lastbiler som transporterer meget store og tunge stykker gods. Bl.a. vindmøllevinger, kalvehytter og kraner.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 16. feb. 2018

af

af

Lars Ovesen

d. 16. feb. 2018

Vi har alle set dem? Lastbiler der fragter emner så store at det virker fysisk umuligt, men det er det ikke. Med denne bog får du syn for sagen. Læs om tidens mange danske særtransporter og/eller nyd de mange billeder af vogntogene. For låneren med interesse for transportbranchen.

Bogen indledes med et kort forord hvor forfatteren beskriver baggrunden for bogen. Herefter præsenteres de mange særtransporter med en kort tekst der beskriver vogntoget. Mærke samt model for trækkeren og mærke og model for hængeren. Tidsmæssigt spænder bogen fra de første særtransporter til dem du finder på vejen nu.

Det er ikke teksten der er det bærende element for denne bog, men derimod de mange fotos af særtransporter der har benyttet danske og internationale landeveje. De data der knytter sig til vogntogene og billederne er af meget informativ art, men læseren snydes dog ikke for en enkelt anekdote eller to. Bogen er meget gennemarbejdet og må bygge på mange timers research.

Umiddelbart findes der ikke nogen direkte sammenligning, men for yderligere info om danske lastbiler se fx Danske lastbiler. [Vol.] 1Danske lastbiler. Vol. 1.