Bøger / faglitteratur

De dødsdømte : henrettelsen af 46 danskere efter besættelsen


Beskrivelse


Højesteretsdommene over 46 landsforrædere blev eksekveret uden for offentlighedens søgelys. Skildring af retsprocesserne og henrettelserne, de henrettede selv, deres baggrund og deres holdning til den ultimative straf.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 23. sep. 2011

af

af

Kent Skov

d. 23. sep. 2011

Bred interesse blandt de mange især modne mandlige læsere af virkelige kriminalsager, der også er interesseret i besættelsestidens historie.

Beretning om de 46 henrettelser af danske krigsforbrydere efter 2. verdenskrig. Bøgh er tidligere kriminalassistent med særligt kendskab til besættelsens historie og leverer en gennemgang af alle 46 sager. Han kommer godt omkring omstændighederne bag de enkelte personer, deres baggrund og de sager, der førte til domfældelserne. Beretningerne bygger på research af sagsakterne og vidnesbyrd bl.a. fra personer, som var involveret i henrettelserne, hvoraf 30 blev foretaget i København og 16 i Viborg. De dømte kvinder blev ikke henrettet. Indledningsvis giver FB en redegørelse for det komplicerede politiske forløb, der førte til lovgivningen om strafforfølgelse af "landsforræddere og medløbere", der blev vedtaget i juni 1945, og som åbnede op for genindførelsen af dødsstraf. Specielt er den spegede situation omkring udpegningen af de personer, der skulle eksekvere henrettelserne interessant.

3. udgave af bogen, der kom første gang i 2005: Der ses ikke nogle umiddelbare rettelser - udover det nye forlag og ny forside, så det er bare reelt et nyt oplag. Bøgh står bag andre bøger om politi- og besættelsessager: Palle Sørensen - politimorder, Buchenwald og Petergruppen.

Interessant og velresearchet bog om den kontroversielle situation i efterkrigstiden omkring retsforfølgelsen af de 46 danske krigsforbrydere, der efterfølgende blev henrettet.


Bibliotekernes vurdering

d. 17. maj 2005

af

af

Finn Windfeldt Hansen

d. 17. maj 2005

Frank Bøgh, fhv. kriminalassistent og forf. til Peter-gruppen, 2004, om tysk "modterror" under besættelsen skriver om de 46 danskere der blev henrettet efter krigen. Retsopgøret er beskrevet i flere sammenhænge med Ditlev Tamms disputats fra 1984, Retsopgøret efter besættelsen, som hovedværket. Bøgh redegør indledningsvis for en række praktiske foranstaltninger som myndighederne, politiet især, måtte gennemføre i forbindelse med domfældelser og de efterfølgende henrettelser der fandt sted dels i Undallslund ved Viborg, dels på Holmen i Kbh. Udover diverse skriftlige kilder baserer bogen sig på forfatterinterviews med implicerede myndighedspersoner fra dengang på snart sagt alle niveauer. Bøgh afdækker også de dømtes ofte korte liv, deres tvivlsommme meriter under krigen, tilfangetagelse, domfældelse og efterfølgende ophold i fængsler eller arresthuse indtil den sidste sene time foran henrettelsespelotonen. Bogen fremstår nøgtern og faktuel i sine beskrivelser og er i øvrigt holdt i en lavmælt og dæmpet tone med præg af respekt for sit emne. At synet på retsopgøret og dermed også strafudmålingen hurtigt ændredes efter krigen medtages afslutningsvis i en udgivelse der føjer sig pænt ind i det nye udbud af litteratur om Danmark under besættelsen Et emne mange bibliotekslånere har deres opmærksomhed rettet mod!.


Weekendavisen

d. 10. juni 2005

af

af

Leif Blædel

d. 10. juni 2005


Dansk politi

2005, nr. 6

af

af

Jørn Bro

2005, nr. 6


Nyhedsmagasinet forsvarsfokus

2005, nr. 10

af

af

Sune Wadskjær Nielsen

2005, nr. 10