Bøger / faglitteratur

De flygtede til kamp : en beretning om 4. regiments overgang til Sverige den 9. april 1940


Beskrivelse


Major Feilberg, der i 1940 var løjtnant ved 4. Regiment, fortæller om de overvejelser og problemer, der var knyttet til oberst Helge Bennikes overførsel til Sverige af den danske garnison i Roskilde. Desuden berettes om de danske soldaters modtagelse i Sverige.