Bøger / faglitteratur / pjecer

Demens - og hvad så med fremtiden? : en folder om plejetestamenter