Bøger / faglitteratur

Demokrati : opfattelser, udviklinger, årsager og virkninger


Beskrivelse


Vi lever i demokratiets tidsalder. Ikke alene afholdes der demokratiske valg i flertallet af verdens lande i dag. Der er også udbredt enighed om, at demokratiet er den bedste styreform. Men hvad er demokrati egentlig? Hvordan har antallet af demokratier udviklet sig på verdensplan, og hvorledes adskiller demokratier sig fra hinanden? Hvorfor bliver nogle lande demokratiske, mens andre har vanskeligt ved det? Hvilke konsekvenser har demokrati for velstand og velfærd? Bogens indhold Demokrati... – opfattelser, udviklinger, årsager og virkninger besvarer disse og en mængde andre spørgsmål om demokrati og demokratisering. Bogen præsenterer de vigtigste teorier om demokratisering og virkninger af demokrati og kortlægger demokratiets udbredelse i de seneste århundreder med særligt vægt på de seneste fire årtier. Gennemgangen viser, at konklusioner om udviklinger, årsager og virkninger afhænger af, om vi blot opfatter demokrati som et spørgsmål om frie valg af de politiske beslutningstagere, eller om vi også stiller krav om omfattende respekt for borgerrettigheder og tilstedeværelsen af en velfungerende retsstat.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 9. maj 2014

af

af

Bent Birk Kristensen

d. 9. maj 2014

Bogen er primært rettet mod forskere og studerende på skandinaviske universiteter, men kan også med udbytte læses af interesserede i aktuelle samfundsforhold og den løbende demokratidebat.

Forfatterne er professorer ved Institut for Statskundskab ved Aarhus universitet. I 4 dele giver bogen en grundig indføring i demokrati og den omfattende litteratur om demokrati. Udover at rumme både historiske vinkler på demokrati fra antikken og demokratiets genopståen i 1800-tallet har bogens hoveddel fokus på litteratur og teorier om demokratisering med afsnit om modernisering, klassekamp, transition og internationale påvirkninger. Den afsluttende del handler om demokratiets virkninger i forhold til bl.a. konflikter, lighed og vækst.

Bogen udkom i en 1. udgave i 2010 med titlen demokrati og demokratisering. Nærværende er fuldstændig omskrevet, nye kapitler er kommet til og en 4. del om demokratiets virkninger er tilføjet. 1. udgaven er ikke forældet, men den nye udgave har et bredere sigte end alene at være en introduktion til emnet. Demokratibegrebet er herudover velbeskrevet med flere udgivelser de senere år, fx Fra skældsord til slagord, 2011 og Demokratiets historie fra oldtid til nutid, 2012.

En yderst kompetent bog om demokrati belyst både historisk og aktuelt samt en introduktion til forskellige teorier og forklaringer på demokrati.