Bøger / faglitteratur / ordbøger

Den danske begrebsordbog


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


En tesaurus-opbygget præsentation af det danske sprog. Ordbogen er opdelt i 22 overordnede kapitler med hver sit tema, fx Natur og Miljø, Rum og Form. Hvert tema er opdelt i underbegreber og der redegøres for ordene/begrebernes relationer til samme eller beslægtede ord.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 23. jan. 2015

af

af

Jytte Bræmer

d. 23. jan. 2015

Stort nyt ordbogsværk, der er en tesaurus-opbygget præsentation af det danske sprog. For alle, der arbejder med og interesserer sig for det danske sprog".

Den alfabetisk ordnede betydningsordbog og den tematisk ordnede begrebsordbog er to sider af samme sag. Begge er systematiske behandlinger af et sprogs ordforråd. Men de to ordbøger er indrettet forskelligt og bruges i forskellige situationer. Begrebsordbogen her er opdelt i 22 overordnede kapitler med hver sit tema, fx Natur og Miljø, Rum og Form, Tid, Sted og Bevægelse. Hvert tema er opdelt i underbegreberne, så bogen i alt indeholder 888 afsnit. Under hvert afsnit nævnes ordet/begrebet, der anføres ingen betydning eller bøjning, men udelukkende andre ord, der enten betyder det samme eller er beslægtet hermed. Ca. halvdelen af de 1400 sider indeholder et alfabetisk register, der er en nøgle eller indgang til at bevæge sig ind i den hierarkiske opbygning af sproget. Et ord kan være nævnt flere gange afhængigt af dets forskellige betydninger.

Et imponerende gennemarbejdet værk, der er blevet til gennem mange år. Et blivende værk, der slutter sig til familien af danske ordbøger.

Begrebsordbogens nærmeste slægtning er synonymordbogen, men har en tematisk indgang i modsætning til den alfabetiske. På dansk har hovedværket indtil nu været Dansk Begrebsordbog, som er fra 1945 og har et langt mindre omfang, så værket her udfylder et hul i ordbogsudgivelserne. Der henvises i det fyldige forord til de største europæiske begrebsordbøger.


Kristeligt dagblad

d. 6. feb. 2015

af

af

Bo Hakon Jørgensen

d. 6. feb. 2015