Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Den eksistentielle virkelighed


Beskrivelse


Her undersøges hvordan tekster i forskellige perioder, genrer og formater tematiserer eksistentielle erfaringer og grundvilkår. De vigtigste tænkere inden for eksistensfilosofi præsenteres.