Bøger / faglitteratur

Den endegyldige sandhed


Beskrivelse


Ud fra modsigelsessystemet udvikles en tese om, at de endegyldige sandheder udgør et sammenhængende system. Forfatteren gør op med relativisme og historicisme og forsøger at hæve sig til et absolut grundlag.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 24. maj 2002

af

af

Kent Skov

d. 24. maj 2002

Filosoffen Kai Sørlander beskæftiger sig i sin nye bog med at beskrive og analysere begrebet de "endegyldige sandheder" - et begreb som alle mennesker i princippet kan være enige om repræsenterer (dele) af virkeligheden. Sproget er det mest alment accepterede redskab til at udtrykke en fælles virkelighed, så KS tager udgangspunkt i sprogvidenskaben, hvor der forudsættes fælles opfattelse af begreber som tid, objekt og rum. KS når frem til, at det ikke filosofisk set er absolut muligt at nå frem til sådanne uomgængelige træk ved verden; men at det ikke dermed er totalt udelukket at virkeligheden rent faktisk er sådan. Fremstillingen har sin plads i den løbende diskurs mellem fagfilosoffer og sprogvidenskabsfolk op mod andre filosoffer herhjemme som Favrholdt og Zinkernagel - og mod det KS benævner den "florerende relativisme og historicisme", men griber også tilbage til Kant. Bogen er ikke svært tilgængelig i sproglig fagterminologisk forstand, men må alligevel siges at have en relativ snæver målgruppe udover ovennævnte. KS definerer selv bogen som et selvstændigt sidestykke til hans Det uomgængelige fra 1994.