Bøger / faglitteratur / kildesamlinger

Den franske revolution


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


En antologi med uddrag af tekster skrevet før, under og efter Den Franske Revolution i perioden 1787-1795. Teksterne stammer fra erklæringer, dekreter, taler, flyveblade m.m. skrevet af samtidige kendte og ukendte deltagere i revolutionen.

Indhold

Optakt (Arthur Young: Rejser i Frankrig. Louis Sébastien Mercier: Tableau de Paris. Prinsernes skrivelse. Kongens indkaldelse af Stænderforsamlingen samt følgebrev. Cahier de doléances fra Lignères-la-Doucelle. Abbé Sieyès: Hvad er tredjestanden?) ; Suverænitet (Fra Stænderforsamling til Nationalforsamling. Hertugen af Aiguillon: Tale om afskaffelse af privilegier. Kongens forklaring på sin flugt. Kongen suspenderes. Retssagen mod kongen. 1793-Forfatningen) ; Menneskerettigheder (Tidlige forslag til en menneskerettighedserklæring. Erklæring om menneskets og borgerens rettigheder. Menneskerettigheder som kampbegreb. Menneskerettighederne i revolutionens senere faser) ; Gadens politik (To sans-culotte-flyveblade. Sektionernes petitioner. Revolutionære sange. Jean-Franc̦ois Varlet: Erklæring om menneskets rettigheder i samfundstilstanden. Sylvian Maréchal: De liges manifest. Théroigne de Méricourt: Tale om kvindekompagnier) ; Indre og ydre krig (Camp de Mars-massakren. For og imod at gå i krig. Georges-Jaques Dantom: Tale for et revolutionstribunal og for statsterrorens nødvendighed. Marquis de Condorcet: Vedrørende betydningen af ordet revolutionær. Louis Antoine Léon de Saint-Just: Om nødvendigheden af at erklære Frankrigs provisoriske regering for revolutionær indtil freden. Maximilien Robespierre: Vedrørende de poltiske moralske principper, som bør lede Nationalkonventet i dets indre administration af Republikken. Lov af 22. prairial, år II) ; Revolutionens afslutning og dens kritikere (Folkets opvågen. Franc̦ouis Antoine de Boissy d'Anglas: Fortale til Forfatningsprojektet for Den Franske Republik. Forbud med poltiske klubber. Kritikere af Den Franske Revolution)


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 21. okt. 2015

af

af

Erik Nicolaisen Høy

d. 21. okt. 2015

Omfattende kildesamling for opgaveskrivere fra gymnasieniveau og andre interesserede i den franske revolution.

Bogen indeholder et halvt hundrede kilder fra den franske revolution 1787-1795: Erklæringer, dekreter, taler, flyveblade mm. skrevet af samtidige kendte og ukendte deltagere i revolutionen. Bogens 35 sider lange introduktion giver den overordnede kontekst. Kilderne er opdelt i 6 temaer om centrale elementer i revolutionen, fx menneskerettigheder, suverænitet, (borger)krigen og gadens politik. Hvert tema er ordnet kronologisk og hver tekst har en kort bemærkning om dens betydning og kontekst. Bogen er illustreret med sort/hvide gengivelser af samtidige malerier mm.

Bogen har samlet et repræsentativt tekstudvalg med de for eftertiden mest betydningsfulde temaer og aktualitet til i dag. Trods introduktion og tidslinje kræver det en del at holde styr på kronologien. Til gengæld er bogen nem at bruge som opslagsværk til fx opgaver. Der er gjort en del for at modernisere sproget for nutidige læsere. De ofte vidtløftige vendinger er søgt bevaret, og mange af kilderne er halvsvære at læse.

Emnet er evigt aktuelt, og det er et årti siden der er kommet generelle værker for et voksent publikum.


Weekendavisen

d. 20. nov. 2015

af

af

Ulrik Langen

d. 20. nov. 2015Informationer og udgaver