Bøger / faglitteratur

Den intuitive dyreejer : lær at skabe en relation på dyrenes præmisser


Beskrivelse


Interessant og tankevækkende bog om telepati og kommunikation med dyr. For alle der ønsker at udvide deres dyresyn og få en bedre kontakt med deres dyr.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 12. maj 2023

af

af

Anne Birgitte Langkilde Hundahl

d. 12. maj 2023

Interessant og tankevækkende bog om telepati og kommunikation med dyr. For alle der ønsker at udvide deres dyresyn og få en bedre kontakt med deres dyr.

I denne bog præsenteres et nyt dyresyn og en ny, intuitiv måde at være dyreejer på. Forfatteren er telepatør og mener at telepati med dyrene kan løse mange af de konflikter vi som dyreejere ofte står i. Det kan være dyrlægebesøg, forandringer i hverdagen, flytning og meget andet. I bogen gives tips og gode råd til, hvordan man dels vælger det rette dyr, styrker kontakten til sit dyr og kommunikerer med det, samt generelt bliver en mere bevidst dyreejer. Der er forslag til, hvordan man kommer ud af konflikterne og får mere balance mellem dyr og ejer. Forfatteren tager udgangspunkt i den nyeste forskning om dyreadfærd og dyr som tænkende og følende individer. Med kildeliste.

Der vil være nogen, der mener at telepati med dyr er noget hokus pokus, men forfatteren til denne bog præsenterer emnet meget sagligt, samtidig med at hun også viser sin egen passion for emnet. Bogen er velskrevet, interessant og inspirerer til at man som dyreejer tager kontakt til sine dyr på en ny og mere intuitiv måde.

I De kloge dyr's livsberigende budskaber til menneskeriget kan man læse mere om at arbejde med og omgås dyr spirituelt.