Bøger / faglitteratur / undervisningsmaterialer

Den lille hjælper til historie


Beskrivelse


Præsenterer eleven for historiefagets centrale begreber, metoder, værktøjskasser, teorier, skriftlighed og eksamensform. Skaber overblik over store dele af historiefaget og kan fungere som en form for noteapparat, hvorfra du kan trække viden og overblik over faget.