Bøger / faglitteratur / lærebøger

Den lodrette beståen : europæisk kultur- og idéhistorie


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 2. juni 2008

af

af

Kresten Søe Christensen

d. 2. juni 2008

For studerende på universitetsniveau og sidestillede, som ønsker en overblik over europæisk idehistorie.

Bogen er primært tænkt som grundbog til seminariefaget kristendomskundskab, livsoplysning m.v., men vil også kunne læses af den, som ønsker viden om tankerne bag den europæiske udvikling og tænkning. Værket er kronologisk med start i antikken, hvorefter man kapitel for kapitel når op til vore dages Sartre, liberalisme og den postmoderne krise. Hvert kapitel er af forskellige bidragydere, alle undervisere. Forordet melder hensigt om at via sortering at give et indblik i hovedtrækkene i europæisk tænkning, og bogen adskiller sig fra andre idehistoriske fremstillinger ved at inddrage jødedommens og islams betydning i Europa. Den danske vinkel udbygges fint med fyldig omtale af Kierkegaard, Grundtvig og Løgstrups tanker. Seminarieoprindelsen viser sig bl.a. i et afsluttende afsnit om religions- og kulturmødet i skolen og ved inddragelsen af en skole/forældreundersøgelse blandt muslimer i Odense. Bogen er tættrykt med små typer i to spalter med enkelte ill Abstraktion og ordvalg er ofte på højt niveau, udtrykket lidt tørt og i god overensstemmelse med egne præmisser med mere undervisnings- end oplevelsespræg.

Som De europæiske ideers historie og den nye mere omfattende Tankens magt, 1-3.

En udmærket velstruktureret introduktion/oversigt til europæisk idehistorie, som i overensstemmelse med eget præmis primært har sin force i undervisningssammenhæng over gymnasieniveau.


Kristeligt dagblad

d. 22. aug. 2008

af

af

Søren Hindsholm

d. 22. aug. 2008