Bøger / faglitteratur / vejledninger

Læreren som sproglig vejleder


Beskrivelse


Om hvordan lærere kan hjælpe elever med at blive bedre til at skrive gode tekster, bl.a. ved at vejlede eleverne under skriveprocessen.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Jens Verner Nielsen (skole)

d. 18. dec. 2018

For at den procesorienterede skrivepædagogik kan blive undervisning og ikke bare selvudvikling, er det en betingelse, at eleven får vejledning undervejs af en, som ved bedre uden at værebedrevidende. Det er ofte det svage led i processen, at læreren ikke kan overkomme vejledningen eller er så bundet af traditionel skoleskriftkultur, at hun ikke formår det. Men her er hjælp. Bogener et særdeles anvendeligt redskab for alle, der skal medvirke til at eleven udvikler et hensigtsmæssigt sprog til formidling af tanker og oplevelser. Med udgangspunkt i en lang rækkeelevproducerede tekster fortælles der veldisponeret og overskueligt i et letflydende sprog og med en smittende optagethed af emnerne om de sproglige forhold, der kan betinge den gode og effektivetekst. Bogen er ikke bare en tør håndbog, men selv en nænsom vejleder for den lærer eller studerende, der skal lægge strategi for sin vejledning af eleven. Den medvirker til at bevidstgøre om demange valg en tekst består af - og omde mulige alternativer. Fra redegørelser for genre- og kompositionsforhold dykkes der stadigt dybere ned i tekstelementerne over et lidt barskt afsnit omsyntaks til meget spændende afsnit om ord og stavning.


Bibliotekernes vurdering

d. 16. juni 2005

af

af

Else Kristensen

d. 16. juni 2005

Siden denne bog udkom første gang i 1994, har danskfaget gennemgået en faglig udvikling, som nærværende udgave tager højde for. Den er revideret, afsnit er udgået og andre kommet til. Her er tale om en grundig og nyttig håndbog, der henvender sig til lærerstuderende og lærere på 4.–10. klassetrin, som søger inspiration og faglige tilgange til arbejdet med at give vejledning til eleverne under skriveprocessen. Elevtekster danner grundlag for gennemgang af forhold som tekst/kontekst, genre, komposition, fortælleteknik, syntaks, ord og betydning. Bogens to afsluttende afsnit er nye og behandler ”Evaluering af elevens tekst”, hvor man blandt andet ser på forholdet mellem evaluering og læreprocesser og Folkeskolens afgangsprøve som evalueringsform, og ”Undervisning og vejledning”, hvor der gives praktiske vink til, hvordan man kan skabe faglig progression i danskundervisningen og dermed styrke fagligheden. Forfatterne fortjener ros for det enkle sprog, de overskuelige skematiske oversigter og fine praktiske eksempler. Alt i alt en gedigen brugsbog, som hører hjemme på lærerbiblioteket på ethvert skolebibliotek og på dansklærerens private håndbogshylde.


Folkeskolen

Årg. 112, nr. 24 (1995)

af

af

Jørgen Kuhlmann

Årg. 112, nr. 24 (1995)