Bøger / faglitteratur

Den praktiske sans


Beskrivelse


Her beskriver forfatteren den afgørende forskel mellem en befolkningsgruppes umiddelbare forståelse af deres verden og den antropologiske forskers blik.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Erik Nicolaisen Høy

2007

Bogen henvender sig til studerende på videregående uddannelser.

Bourdieu (1930-2002) er den måske mest betydningsfulde nutidige teoretiker inden for samfundsvidenskab og humaniora. Dette centrale værk uddyber hans kendte begreber habitus, felt og andre. Bogen er delt i to. Han bevæger sig inden for etnologi, sociologi, filosofi og samfundsvidenskab. Den første del med titlen "Kritik af den teoretiske fornuft" (ordspil på Kants berømte værk) beskæftiger sig overordnet med meningsuniverser/praksisuniverser og logik/praksis. Temaer er bl.a. forholdet mellem subjekt og objekt og mellem det kvindelige og det mandlige. Anden del bygger især på etnologiske funderinger over den samfundsskabte sociale orden og hvordan disse ytrer sig i kroppens praksis, dvs. i ægteskab, familie, rangordner, slægtsskab osv. Bl.a er der en længere analyse af fætter-kusineægteskaber. Sprogligt og begrebsmæssigt er bogen svær at læse og forstå. Der er knap 50 sider noter.

Bourdieus bøger kan ikke ses enkeltstående, men som dele af hans livslange forfattervirksomhed. Bogen (udkom 1980) supplerer hans øvrige værker. Et fuldt udbytte kræver derudover kendskab til den franske intellektuelle debat og eventuelt den datidige strukturalistiske debat om Sartre, Lévi-Strauss og Saussure.

Bogen er et vigtigt værk i Bourdieus forfatterskab for forståelsen af hans teorier.


Weekendavisen

d. 28. dec. 2007

af

af

Ole Thyssen

d. 28. dec. 2007


Jyllands-posten

d. 13. sep. 2007

af

af

Hans Hauge

d. 13. sep. 2007