Bøger / faglitteratur

Pierre Bourdieu


Beskrivelse


Introduktion til den franske sociolog Pierre Bourdieus (1930-2002) sociologi og politiske tænkning.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 22. maj 2017

af

af

Peter Holm Rasmussen

d. 22. maj 2017

Introduktion til den indflydelsesrige sociolog Pierre Bourdieu og en analyse af kernebegreberne i hans tænkning, samt en oversættelse af udvalgte tekster. Til filosofisk og sociologisk interesserede og til brug på en lang række uddannelser.

Præsentation af statskundskabsteoretikeren Pierre Bourdieus (1930-2002) tænkning og filosofi. Indeholder en kort biografi og analyser af centrale begreber inden for hans teorier, herunder magtbegrebet og forholdet mellem videnskab og praksis. Bourdieus indvirkning på nutiden behandles og hans indflydelse på ligesindede tænkere og arvtagere. Indeholder oversigt over nøglebegreber og to ikke før oversatte uddrag fra bøgerne "Om staten" og "Det politiske felt".

Eksemplarisk gennemgang af Bourdieus begrebsverden, der ofte kan virke kryptisk og svær, på trods af at hans begreber næsten har en normposition inden for mange vidensfelter. Derfor vigtigt at få hans tænkning overskueligt præsenteret. Det gøres med stor viden og dygtighed her, hvor hvert kapitel, dedikeret et begreb, nemt forståeligt leder videre til næste trin, i forholdet mellem videnskab og praksis, teorierne om kapital, habitus og felt og videre ind ind i analysen af magtbegrebet, staten og det politiske.

Pierre BourdieuPierre Bourdieu og er niveaumæssigt på linje med denne og er niveaumæssigt på linje med denne.