Bøger / faglitteratur

Den sociologiske dimension i pædagogik


Beskrivelse


Præsentation af forskellige måder uddannelse og opdragelse kan opfattes på i forhold til de sociale, kulturelle og samfundsmæssige rammer som det enkelte individ, herunder også læreren eller pædagogen, bevæger sig i.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 10. sep. 2008

af

af

Jens Verner Nielsen

d. 10. sep. 2008

Bogen sigter mod studerende på lærer- og pædagoguddannelserne med en tidssvarende indføring i samfundsaspekter af institutionernes undervisning og opdragelse.

Med afsæt i en genkendelig case-story giver bogen jordnære bud på, hvorfor meget i dagens skole og institution kan virke uforståeligt og uoverskueligt med konkrete og forskningsbaserede udlægninger af skolens og institutionernes roller i samfundet i moderniteten med historiske tilbageblik. I et ligefremt sprog og med supplerende farvefotos redegøres for spektret af forventninger til pædagogikken. Et afsnit skildrer den sociale reproduktion med uligheder pga. socialklasse, køn eller etnicitet, men også med muligheder for forandring og mønsterbrydning. Herefter omtales de enkelte parters roller og interesser som børn og unge, forældre eller ansatte. I afsnittet om fagenes sociologi bliver forholdene omkring vidensformidling gennemgået inden et afsluttende afsnit forbilledligt klart sammenfatter bogens intentioner og fremstillinger. En ret kort litteraturliste og et omfattende stikordsregister afslutter.

I forhold til 1. udg. fra 2001 er bogen tilrettet efter ny forskning og lovgivning, og flere afsnit er skrevet helt om eller suppleret med nyt stof.

En overskuelig indføring i forholdene mellem pædagogik og samfund ikke blot for professionsuddannelserne, men også for aktive lærere og pædagoger til forståelse af de mangeartede relationer mellem børn, forældre og ansatte over for lovgivere og interesseorganisationer.


Undervisere.dk

Årg. 3, juni (2009)

af

af

Torben Nørregaard Rasmussen

Årg. 3, juni (2009)