Bøger / faglitteratur / interviews

Den store bølge : erindringsbilleder fra københavnske industriarbejdspladser


Beskrivelse


En kulturhistorisk beskrivelse af arbejdslivet på de største københavnske industriarbejdspladser i 1900-tallet, baseret på interviews med 31 smede og maskinarbejdere. Der berettes om de familiemæssige rødder, om værkstedsliv og sammenhold, om fagligt fællesskab og politisk engagement samt om fremtid og forandring.

Anmeldelser (6)


Bibliotekernes vurdering

2006

af

af

Søren Brunbech

2006

Ældre lånere, der har haft et arbejdsliv på en af de store industriarbejdspladser, er en oplagt målgruppe for de københavnske smedes erindringer om deres tidligere arbejdsliv. Den vil også kunne bruges som kildemateriale for elever, der skal lave opgave i periodens industrihistorie..

Fagforeningsmanden Anders Laubjerg har interviewet tidligere smede og maskinarbejdere på de store københavnske industriarbejdspladser. Målet er at fastholde minderne fra en vigtig epoke i den danske økonomiske historie, der forsvandt med de store industriarbejdspladsers lukning i slutningen af 1900-tallet. De fleste af de interviewede har haft forskellige tillidshverv, og stridigheder mellem forskellige politiske fraktioner på arbejdspladserne er blandt de gennemgående temaer. Tidligere B&W ansatte er hovedleverandører til interviewene, der er bearbejdede og gengivet i en mundret og ofte uhøjtidelig form. Selv om der er en del overlapninger, får man et godt indblik i den svundne industriarbejderkultur. Mange gode sort/hvide fotografier..

I dokkens verden, 2003 er en næsten parallel beretning om arbejdslivet på Århus Flydedok, fortalt af de ansatte. Sjak, mestre og skibsbyggeri, 2005 fortæller, med mange billeder, om arbejdsliv og dagligdag på B&W fra efter 2. verdenskrig og til lukningen i 1996, på baggrund af interview med de ansatte..

Interviewene med de gamle industriarbejdere og fagforeningskæmper giver et livligt billede af en svunden arbejderkultur.


Socialistisk information

Årg. [26], nr. 220 (2007)

af

af

Ebbe Rand Jørgensen

Årg. [26], nr. 220 (2007)


Politiken

d. 6. jan. 2007

af

af

Jes Fabricius Møller

d. 6. jan. 2007


Bogmarkedet

Årg. 152, nr. 24 (2006)

af

af

Jannik Lunn, Kjærgaard

Årg. 152, nr. 24 (2006)


Noter / Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF

Nr. 172 (2007)

af

af

Poul Steiner Jensen

Nr. 172 (2007)