Bøger / faglitteratur til børn

Ung 1930-1950


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 20. aug. 2008

af

af

Finn Windfeldt Hansen

d. 20. aug. 2008

Bogen favner bredt, indbydende og panorerende, et mix af korte tekster og et righoldigt billedmateriale. Den kan dels læses af interesse, dels understøtte undervisningen i folkeskolens ældste klasser. En udgivelse der med titel og forsideillustration fra de glade maj-dage 1945 næppe fordrer yderligere formidling.

1930-50, 20 år hvor social nød, arbejdsløshed, stærke ideologier, krig og besættelse synes at determinere alt, men også en tid hvor ungdommen fandt åndehuller og gjorde "oprør": kulturradikalisme, jazz, en ny pædagogik og en ny (sexual)moral, swingpjatter, modstandskamp og for enden af 1940'erne et håb om en ny tid med gryende velstand. Som i tidligere bind i serien med fokus i en dagligdag hvor almindelige mennesker færdes og kommer til orde. Meget kendes fra andre sammenhænge: Morten Nielsen, dr. Leunbach, Inger Merete Nordentoft m.fl.

Tiden er udødeliggjort takket være Lise Nørgaards Matador. En lidt ældre titel er Richard Andersens Danmark i 1930'erne, 1968, og om samme årti se Litteratursiden: www.litteratursiden.dk/sw112474.asp. Litteraturen om 1940'erne med besættelsen er endnu mere omfangsrig. Dansk socialhistorie. Bind 6-7 (begge 1980) dækker alle 20 år. En anden netressource kunne være www.pladstilosalle.dk om arbejderbevægelsen.

Historieskrivning i øjenhøjde i en introducerende fremstilling der udover at være en fin "appetizer" til videre læsning tillige illustrerer de store forandringer der er sket i Danmark løbet af godt 50 år.


Noter / Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF

Nr. 180 (2009)

af

Nr. 180 (2009)